Kryteria oceny zdolności kredytowej gmin

Paweł Galiński

Abstract

The work describes the criteria of assessing the creditworthiness of municipalities. Its essence and various definitions were characterized, i.e. in legal and economic terms, as well as a similar character to the analysis of credit rating. Therefore, the areas of this type of appraisal and their significance in the context of assessing credit rating of municipalities were presented. As a result, aspects of the methodology for analysing the creditworthiness of these entities were described. The individual debt ratios of particular types of municipalities in Poland, i.e. urban, rural and urban-rural between 2015 and 2018 were also discussed. This indicator is considered in Poland, as presented in the work, as a legal criterion for the assessment of this capability in the municipalities.
Author Paweł Galiński (FM / KBiF)
Paweł Galiński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsCriteria of the assessment of the creditworthiness of municipalities
Pages169-184
Publication size in sheets0.75
Book Galiński Paweł, Seredocha Izabela (eds.): Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie: szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczeństw, 2019, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ISBN 978-83-89113-90-0, 358 p.
Keywords in Polishzdolność kredytowa, ocena, gmina
Keywords in Englishcreditworthiness, assessment, municipality
Abstract in PolishW pracy opisano kryteria oceny zdolności kredytowej gmin. Scharakteryzowano jej istotę, różnorodne sposoby definiowania, tj. pod względem prawnym i ekonomicznym oraz wskazano na zbliżony charakter do analizy wiarygodności kredytowej. Przedstawiono zatem obszary tego typu analizy oraz ich znaczenie w kontekście nadawania gminom ocen ratingowych. W rezultacie omówiono aspekty metodyki oceny zdolności kredytowej tych jednostek. Omówiono także kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia poszczególnych typów gmin w Polsce, tj. gmin miejskich, gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich w latach 2015–2018. Wskaźnik ten uznawany jest bowiem w Polsce, jak przedstawiono w pracy, jako prawne kryterium oceny tej zdolności w gminach.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?