Social influence and a process of acceptance and use of a technological product by the elderly consumers

Sylwia Badowska

Abstract

The aim of this article was to present the results of the original research on social influence and its impact on the elderly consumers in the acceptance and use of the technological product. To verify the objective of the research conducted among the elderly consumers at the turn of 2014–2015, the PAPI technique was employed. The results indicate the elderly people perceive the presence of social influence in the process of acceptance and use of the smartphone. However, the impact is limited in this population. This suggests that the tested elderly consumers are guided by their own convictions accepting and usingtechnological products and/or other factors moderate this process parallelly.
Author Sylwia Badowska (FM / DMar / MSU)
Sylwia Badowska,,
- Marketing of Services Unit
Other language title versionsWpływ społeczny a proces akceptacji i użytkowania dobra technologicznego przez konsumentów-seniorów
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No2
Pages29-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish wpływ społeczny, konsument-senior, proces akceptacji i użytkowania technologii, UTAUT
Keywords in Englishsocial influence, eldery consumers, process of acceptance and use of technology, UTAUT
Abstract in PolishCelem artykułu było zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących wpływu społecznego i jego oddziaływania na konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych. Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi przeprowadzonymi wśród konsumentów-seniorów w latach 2014–2015 przy wykorzystaniu techniki PAPI. Wyniki wskazują na postrzeganie przez badanych seniorów występowania wpływu społecznego w procesie akceptacji i użytkowania telefonu komórkowego czy smartfonu. Jednakże wpływ ten jest ograniczony w badanej populacji. Sugeruje to, iż badani konsumenci-seniorzy w ocenianym procesie kierują się własnymi przekonaniami, akceptując i użytkując produkty technologiczne i/lub inne czynniki, równolegle moderujące ten proces.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.2.29
URL http://journals.umcs.pl/h/article/download/4832/4039
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-01-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?