Social influence and a process of acceptance and use of a technological product by the elderly consumers

Sylwia Badowska

Abstract

The aim of this article was to present the results of the original research on social influence and its impact on the elderly consumers in the acceptance and use of the technological product. To verify the objective of the research conducted among the elderly consumers at the turn of 2014–2015, the PAPI technique was employed. The results indicate the elderly people perceive the presence of social influence in the process of acceptance and use of the smartphone. However, the impact is limited in this population. This suggests that the tested elderly consumers are guided by their own convictions accepting and usingtechnological products and/or other factors moderate this process parallelly.
Autor Sylwia Badowska (WZ / KM / ZMU)
Sylwia Badowska
- Zakład Marketingu Usług
Inne wersje tytułuWpływ społeczny a proces akceptacji i użytkowania dobra technologicznego przez konsumentów-seniorów
Tytuł czasopisma/seriiAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Tom51
Nr2
Paginacja29-37
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskim wpływ społeczny, konsument-senior, proces akceptacji i użytkowania technologii, UTAUT
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial influence, eldery consumers, process of acceptance and use of technology, UTAUT
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu było zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących wpływu społecznego i jego oddziaływania na konsumentów-seniorów w procesie akceptacji i użytkowania dóbr technologicznych. Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi przeprowadzonymi wśród konsumentów-seniorów w latach 2014–2015 przy wykorzystaniu techniki PAPI. Wyniki wskazują na postrzeganie przez badanych seniorów występowania wpływu społecznego w procesie akceptacji i użytkowania telefonu komórkowego czy smartfonu. Jednakże wpływ ten jest ograniczony w badanej populacji. Sugeruje to, iż badani konsumenci-seniorzy w ocenianym procesie kierują się własnymi przekonaniami, akceptując i użytkując produkty technologiczne i/lub inne czynniki, równolegle moderujące ten proces.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.2.29
URL http://journals.umcs.pl/h/article/download/4832/4039
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 10-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-02-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?