Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10 maja 2017 r., II AKzw 544/17: glosa

Bartosz Kędzierski

Abstract

The commented judgment concerns the problems of conditions taken into account by a penitentiary court when examining a convict’s application to be allowed to serve the custodial sentence in the Electronic Tagging System, which conditions are listed in Art. 43la(1)(2) of the Criminal Punishment Code (purposes of the sentence) and in Art. 43la(2) of the Code (assessment of the degree of demoralisation). An inerpretation of the Code’s provisions in this regard leads to numerous contradictions of systemic nature, some of which the court observed. The commentator’s objective is to emphasise, on the basis of the analysed judgment, the most important and pivotal problems concerning the practical application of custodial sentences using the Electronic Tagging System.
Autor Bartosz Kędzierski (WPiA / KPKMiK)
Bartosz Kędzierski
- Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii
Inne wersje tytułuDecision of the Court of Appeal in Szczecin of 10 May 2017, II AKzw 544/17: commentary
Tytuł czasopisma/seriiOrzecznictwo Sądów Polskich, ISSN 0867-1850, (B 11 pkt)
Rok wydania2018
Tom62
Nr12
Paginacja73-84
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimprawo karne wykonawcze, przesłanki odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Słowa kluczowe w języku angielskimcriminal punishment law, grounds for serving a custodial sentence in the electronic tagging system
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?