Wdrażanie przyszłych nauczycieli chemii do motywowania uczniów do wzięcia odpowiedzialności za własne uczenie się

Bożena Karawajczyk

Abstract

During chemistry didactics, students are acquainting with strategies for formative assessment (OK). When this was done for the first time, in the form of a lecture, formative assessment did not meet with students acceptance. It was difficult to persuade them to use this model of cooperation with the pupils during the pedagogical practice. Therefore, the way of introducing students to OK was changed - the lecture and presentation of ready-made examples were dropped. At the beginning, we created situations in which students felt like pupils. They were forced to reflect on the teaching process. And after this, we presented to students the elements of formative assessment. Next, the students planned to use them in variety teaching situations. As a result, students were more willing to accept elements of formative assessment as a way to motivate pupils to learn and to take responsibility for their own learning. The publication presents a description of ways to familiarize students with selected elements of formative assessment,which proved to be effective. We focused on those elements of OK, the meaning of which was most often questioned by students.
Author Bożena Karawajczyk (FCh / DDPS)
Bożena Karawajczyk,,
- Division of Didactics and Popular Science
Other language title versionsPre-service teachers’ introduction to motivate of students to take responsibility for their own learning
Pages171-179
Publication size in sheets0.5
Book Čtrnáctová Hana, Nesměrák Karel, Teplá Milada (eds.): DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS: proceedings of the International Conference: Charles University - Faculty of Science, Prague, 25th-27th June 2018, 2018, Charles University, Faculty of Science, ISBN 978-80-7444-065-6, 488 p.
Keywords in Polishocena kształtująca, kształcenie nauczycieli
Keywords in Englishformative assessment, pre-service teacher education
Abstract in PolishNa zajęciach z dydaktyki chemii od kilku lat studenci są zapoznawani ze strategiami oceniania kształtującego (OK). Gdy zrobiono to po raz pierwszy, w formie wykładu, ocenianie kształtujące nie spotkało się z akceptacją studentów. Trudno było też namówić ich do stosowania tego modelu współpracy z uczniami podczas praktyki pedagogicznej. Dlatego zmieniono sposób zapoznawania studentów z OK – zrezygnowano z wykładu i przedstawiania gotowych przykładów. Na początku stwarzano sytuacje, w których studenci czuli się jak uczniowie. Zmuszano ich do refleksji nad procesem nauczania i uczenia się. Dopiero wtedy przedstawiano im strategie oceniania kształtującego. W następnej kolejności studenci planowali ich wykorzystanie w różnych sytuacjach dydaktycznych. Dzięki temu studenci chętniej zaakceptowali strategie oceniania kształtującego jako sposobu na motywowanie uczniów do uczenia się i wzięcia odpowiedzialności za własne uczenie się. W publikacji przedstawiono opis sposobów zapoznawania studentów z wybranymi elementami oceniania kształtującego., które okazały się skuteczne. Skupiono się na tych elementach OK, których sens studenci na początku najbardziej podważali.
URL http://www.didsciplus.cz/anglictina/DidSciPlus2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back