Nowa kultura mobilności w polskich miastach

Katarzyna Hebel

Abstract

The article presents changes in individual motorization and changes in thesize and characteristics of demand for transport in cities as the primary determinantsof the development of the concept of a new culture of mobility. It mentions EU regulationson this concept, as well as the regulations adopted in Poland and selected examplesof its implementation in Polish cities. On this basis, it indicates the directionsof future activities that shape a new mobility culture in Polish cities.
Author Katarzyna Hebel (FE / DTM)
Katarzyna Hebel,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsNew mobility culture in Polish cities
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages67-78
Publication size in sheets1
Keywords in Englishurban transport, mobility in the cities
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zmiany poziomu motoryzacji indywidualnej oraz zmiany wielkości i charakterystyki popytu na transport w miastach jako podstawowe determinanty opracowania koncepcji nowej kultury mobilności. Wskazano regulacje UE dotyczące tej koncepcji, a także regulacje prawne przyjęte w Polsce oraz wybrane przykłady jej wdrożenia w polskich miastach. Na tej podstawie wskazano kierunki przyszłych działań kształtujących nową kulturę mobilności w polskich miastach.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back