O zbieżnościach przekazów w objawieniach siostry Faustyny Kowalskiej i matki Eugenii Elisabetty Ravasio

Zbigniew Treppa

Abstract

This article confronts the private revelations of sister Faustyna Kowalska and mother Eugenia Elisabetta Ravasio. Their subject was two persons of the Holy Trinity: God the Father and Jesus Christ. The author shows the common threads of meaning contained in communications from both revelations and analyses the structure of the vision of the two nuns. According to the author, their characteristic feature is a combination of conceptual cognition and visual cognition, rarely seen in the history of private revelations. As part of the analysis of the sphere of meaning, an attempt is also made to read the common purpose of the activities of the persons of the Holy Trinity revealed to the mystics.
Author Zbigniew Treppa (FSS/IPSJ/DAVR)
Zbigniew Treppa,,
- Division of the Anthropology of Visual Representation
Other language title versionsOn the convergence of messages in the apparitions of sister Faustina Kowalska and mother Eugenia Elisabetta Ravasio
Journal seriesPolonia Sacra, ISSN 1428-5673, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol22
No3 (52)
Pages101-121
Publication size in sheets1.00
Keywords in Polishwizja mistyczna, zbieżność, przekaz wizualny, poznanie obrazowe, aspekt celu
Keywords in Englishmystical vision, convergence, visual message, pictorial cognition, aspect of the goal
Abstract in PolishW niniejszym artykule dokonuje się konfrontacji objawień prywatnych s. Faustyny Kowalskiej oraz m. Eugenii Elisabetty Ravasio. Ich przedmiotem były dwie Osoby Trójcy Świętej: Bóg Ojciec oraz Jezus Chrystus. Autor ukazuje wspólne wątki znaczeniowe zawarte w przekazach pochodzących z obu objawień oraz analizuje strukturę wizji obu zakonnic. Zdaniem autora ich cechą charakterystyczną jest rzadko spotykane w historii objawień prywatnych połączenie poznania pojęciowego z poznaniem obrazowym. W ramach analizy sfery znaczeniowej zostaje też podjęta próba odczytania wspólnego celu działania Osób Trójcy Świętej objawionych mistyczkom.
DOIDOI:10.15633/ps.2522
URL http://dx.doi.org/10.15633/ps.2522
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?