Koncepcja wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnych

Anna Maria Nikodemska-Wołowik , Konrad Bugiera

Abstract

This article shows the role of a shared guarantee trademark in creating the identity of a family enterprise and presents the results of authors’ own empirical research focused on the evaluation of the aforementioned symbol by Polish buyers. The article fits in the current mainstream discussion between scientists and business practitioners about the significance of family enterprises to the economy in the global sphere. Although the entrepre neur himself/herself was also in the range of authors’ focus, the centre of their attention was the buyer of goods and services offered by Polish family enterprises and marked with a specific trademark. These two perspectives – of a consumer and of an entrepreneur, were crucial to focusing attention on the semiotic and legal aspects of using such a trademark. The result of authors’ consideration is a suggestion of enforcing the family enterprises’ identity and sanctioning family ownership with giving such enterprises a specific symbol by a certifying unit. In the Polish legal system a symbol of this kind is treated as a shared guarantee trademark.
Author Anna Maria Nikodemska-Wołowik (FE/IIB)
Anna Maria Nikodemska-Wołowik,,
- Institute of International Business
, Konrad Bugiera
Konrad Bugiera,,
-
Other language title versionsA concept of a shared guarantee trademark in Polish family enterprises
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No1
Pages45-62
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo rodzinne, nabywca dóbr konsumpcyjnych, wspólny znak towarowy gwarancyjny, semiotyka, ankieta internetowa, pogłębione wywiady indywidualne
Keywords in Englishfamily enterprise, consumer, buyer, shared guarantee trademark, semiotics, internet survey, in-depth individual interview
Abstract in PolishW niniejszym artykule ukazano rolę wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w tworzeniu tożsamości przedsiębiorstwa rodzinnego oraz przedstawiono wyniki empirycznych badań własnych, skoncentrowanych na ocenie ww. symbolu przez polskich nabywców. Treść opracowania wpisuje się w dyskusję podejmowaną w wymiarze międzynarodowym zarówno przez przedstawicieli świata nauki, jak i praktyki rynkowej, dotyczącą przedsiębiorstw rodzinnych. W centrum uwagi autorów – nietracących z pola widzenia samego przedsiębiorcy – znalazł się nabywca towarów oferowanych przez polskie firmy rodzinne, sygnowanych określonym znakiem towarowym. Właśnie przyjęcie tych dwóch perspektyw, konsumenta i przedsiębiorcy, przesądziło o skoncentrowaniu uwagi autorów na semiotycznych oraz prawnych aspektach stosowania znaku towarowego. Rezultatem poszukiwań autorów jest propozycja wzmocnienia tożsamości firm rodzinnych i usankcjonowania rodzinnej własności dzięki przyznaniu tym przedsiębiorstwom określonego symbolu przez jednostkę certyfikującą. W ustawodawstwie polskim taki symbol nazwano wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.1.3
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/soep_1_2017.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-06-22)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?