Molekularne mechanizmy działania genisteiny w świetle terapii chorób genetycznych i immunologicznych

Karolina Pierzynowska , Magdalena Podlacha , Joanna Brokowska , Lidia Gaffke , Jagoda Mantej , Zuzanna Cyske , Estera Rintz , Marta Osiadły , Michał Bartkowski , Michał Puchalski , Michał Grabski , Michał Pierzynowski , Dominika Pankanin , Ewa Piotrowska , Stefan Tukaj , Grzegorz Węgrzyn

Abstract

Genetic and immunological diseases, despite many attempts to develop effective treatments, still remain a great challenge for medicine. Current therapies of these diseases consist of pharmacological alleviation of symptoms, rehabilitation and psychological help which, although very important, are not sufficient. Therefore, searching for new therapeutics which could remove the major causes of these diseases is of particular importance for the society. Natural compounds reveal many biological activities which makes them candidates for drugs in such diseases. One of them is genistein, a compound from the group of flavonoids. As it affects multiple processes, genistein has become in the center of interest of many scientists working on diseases of various etiology, course and inheritance. It was used in experimental therapies of some genetic diseases (Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis Parkinson disease, cystic fibrosis), as well as autoimmunological diseases and allergies. Clinical trials with the use of genistein in treatment of patients suffering from Alzheimer’s diseases and mucopolysaccharidosis type III are ongoing. The employment of differential properties of genistein in attempts to treat each of these diseases is of special interest. In this review, detailed molecular mechanisms of genistein action are summarized in the light of therapies of the above mentioned genetic and immunological diseases, including description of therapeutic potentials of each activity of this isoflavone, efficiency of its action, and its potential use as a drug in the future.
Author Karolina Pierzynowska (FB / DMoB)
Karolina Pierzynowska,,
- Department of Molecular Biology
, Magdalena Podlacha (FB / DMoB)
Magdalena Podlacha,,
- Department of Molecular Biology
, Joanna Brokowska (FB / DMoB)
Joanna Brokowska,,
- Department of Molecular Biology
, Lidia Gaffke (FB / DMoB)
Lidia Gaffke,,
- Department of Molecular Biology
, Jagoda Mantej (FB / DMoB)
Jagoda Mantej,,
- Department of Molecular Biology
, Zuzanna Cyske (FB)
Zuzanna Cyske,,
- Faculty of Biology
, Estera Rintz (FB)
Estera Rintz,,
- Faculty of Biology
, Marta Osiadły (FB)
Marta Osiadły,,
- Faculty of Biology
, Michał Bartkowski (FB)
Michał Bartkowski,,
- Faculty of Biology
, Michał Puchalski (FB)
Michał Puchalski,,
- Faculty of Biology
et al.`
Other language title versionsMolecular mechanisms of genistein action in the light of therapies for genetic and immunological diseases
Journal seriesPostępy Biochemii, ISSN 0032-5422, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol64
No4
Pages262-275
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishgenisteina, choroby rzadkie, choroby genetyczne, choroby immunologiczne
Keywords in EnglishGenistein, rare diseases, genetic diseases, immunological diseases
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishChoroby genetyczne i immunologiczne mimo wielu podejmowanych prób leczenia ciągle stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Obecne formy terapii tych chorób obejmują farmakologiczne łagodzenie ich objawów, rehabilitację czy pomoc psychologiczną, które choć bardzo ważne, nie są niestety wystarczające. Dlatego poszukiwanie nowych terapeutyków, które mogłyby z powodzeniem usuwać główne przyczyny tych chorób, ma ogromne znaczenie dla społeczeństwa. Związki pochodzenia naturalnego wykazują bardzo wiele aktywności biologicznych, dzięki którym są one kandydatami na leki w takich chorobach. Jednym z nich jest genisteina należąca do grupy flawonoidów. Dzięki szeregowi procesów na które wpływa, genisteina znalazła się w centrum zainteresowania naukowców pracujących nad chorobami o różnej etiologii, przebiegu i sposobie dziedziczenia. Wykorzystana została już w eksperymentalnej terapii chorób genetycznych (choroby Huntingtona, stwardnienia zanikowego bocznego, choroby Parkinsona, mukowiscydozy) lub autoimmunizacyjnych i alergicznych. W trakcie przebiegu są próby kliniczne z zastosowaniem genisteinyw chorobie Alzheimera oraz mukopolisacharydozy typu III (w tym drugim przypadku odbywa się próba kliniczna trzeciej fazy). Niezwykle interesującym faktem jest wykorzystanie bardzo zróżnicowanych właściwości genisteiny w próbach leczenia każdej z tych chorób. W niniejszej pracy zebrane zostały informacje o dokładnych molekularnych mechanizmach działania genisteiny w aspekcie terapii wymienionych wyżej chorób genetycznych oraz immunologicznych wraz z określeniem terapeutycznego potencjału każdej z aktywności opisywanego flawonoidu, efektywności jego działania oraz potencjalnego wdrożenia leczenia w przyszłości.
DOIDOI:10.18388/pb.2018_140
URL https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB/article/view/140
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 11-10-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back