Female verticality, male horizontality: on genderized spaces and unequal border crossings in the prose of Kate Chopin and Charlotte Perkins Gilman

Monika Daca

Abstract

The aim of the present article is to analyze the notion of the border, as well as the significance of genderized spaces and movements along vertical and horizontal axes in two literary texts of American proto-feminism: Kate Chopin’s short story „The Dream of an Hour” and Charlotte Perkins Gilman’s utopian novel Herland. The theoretical framework of the analysis is based on Yuri Lotman’s concept of semiosphere. The paper investigates the genderized spaces of the two narratives, showing that the internal semiospheres are assigned to female characters, while the outer spaces are typically male, and explaining the significance of this distribution. The axiological value of vertical and horizontal movements performed by the characters is also discussed. Furthermore, the article attempts to analyze the separating and translational qualities of borders in the two texts, taking cognizance of the peculiarity of the utopian boundary. An argument is made that unlike the male messages, female signals are subjects to unsuccessful translations at the borders of the semiospheres. It is argued that both literary works employ similar narrative devices which utilize spatial elements to highlight the importance of the female components of the texts.
Author Monika Daca (FL)
Monika Daca ,,
- Faculty of Languages
Other language title versions"Wertykalna" kobiecość i "horyzontalna" męskość: o genderowym nacechowaniu przestrzeni i braku równouprawnienia w przekraczaniu granic w prozie Kate Chopin i Charlotte Perkins Gilman
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/2
Pages55-68
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishgranica, wertykalność, horyzontalność, ruch, semiosfera, utopia
Keywords in Englishborder, horizontality, movement, semiosphere, utopia, verticality
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest analiza kategorii granicy oraz znaczenia przestrzeni przyporządkowanej płciom i ruchów wzdłuż osi pionowej i poziomej w dwóch dziełach amerykańskiego protofeminizmu: opowiadaniu Kate Chopin pt. „The Dream of an Hour” oraz utopijnej powieści Charlotte Perkins Gilman pt. Herland. Ramy teoretyczne analizy stanowi opracowana przez Jurija Łotmana kategoria semiosfery. Artykuł zawiera omówienie przestrzeni w obu tekstach, wykazujące, że semiosfery wewnętrzne przyporządkowane są postaciom kobiecym, natomiast przestrzenie zewnętrzne są jednoznacznie męskie. W pracy wyjaśniono wagę takiego przyporządkowania. Omówiono także aksjologiczne znaczenie poziomych i pionowych ruchów wykonywanych przez bohaterów tekstów. Ponadto praca analizuje rozdzielające oraz translacyjne właściwości granic w obu tekstach, biorąc pod uwagę szczególne własności granicy utopijnej. W toku analizy dowodzi się, że w przeciwieństwie do męskich komunikatów, sygnałom kobiecym nie udaje się przedostać przez translacyjne granice między semiosferami. Artykuł stawia tezę, że obydwa omawiane dzieła literackie wykorzystują podobne narzędzia narracyjne, stosując kategorie przestrzenne świata przedstawionego do podkreślenia wagi kobiecych elementów w tekstach.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2646/2119
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Daca_Monika_Female_verticality_male_horizontality_2017.pdf Daca_Monika_Female_verticality_male_horizontality_2017.pdf 133,04 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Licencja Utwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?