Zmiany w obszarze bezpieczeństwa łańcucha dostaw w latach 2001-2016

Magdalena Jażdżewska-Gutta

Abstract

The aim of this paper is to present the changes in the area of supply chain security in the years 2001-2016, with the emphasis on the new challenges from the envi-ronment of the supply chains, such as the increase of terrorist threat and migration crisis, which had a significant impact on the European countries and thus also on the companies operating in these countries. The analysis is based on statistical data from international databases and reports of international organizations on selected threats to supply chains, as well as on the results of surveys on supply chain security conducted using CATI (computer-aided telephone interviews) method, among Polish exporters and importers in 2013 and 2016. By comparing data and research results from different periods, it is pos-sible to demonstrate the dynamic nature of security.
Author Magdalena Jażdżewska-Gutta (FE / IIB)
Magdalena Jażdżewska-Gutta,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe changes in the area of supply chain security in 2001-2016
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No315
Pages27-44
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbezpieczeństwo łańcucha dostaw, terroryzm, piractwo, bezpieczeństwo transportu, zagrożenia
Keywords in Englishsupply chain security, terrorism, piracy, transportation security, threats
Abstract in Polish Celem opracowania jest przedstawienie zmian w zakresie bezpieczeństwa w latach 2001-2016, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań pochodzących z otoczenia łańcuchów dostaw, takich jak wzrost zagrożenia terrorystycznego czy kryzys migracyjny, które miały znaczny wpływ na państwa europejskie, a tym samym równieżna działające w nich przedsiębiorstwa. Analiza opiera się na danych statystycznych pochodzących z międzynarodowych baz danych oraz raportów organizacji międzynarodowych, dotyczących wybranych zagrożeń wobec łańcuchów dostaw, a także na wynikach badań ankietowych na temat bezpieczeństwa przeprowadzonych techniką wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych wśród polskich eksporterów oraz importerów w 2013 i 2016 roku. Dzięki porównaniu danych i wyników badań z różnych okresów możliwe jest wykazanie dynamicznego charakteru bezpieczeństwa.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_315/02.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back