Pedagogia możliwości w ekonomii. Ladislau Dowbor, Co to za gra? Nowe podejścia do ekonomii, Książka i Praca, Warszawa 2017, ss. 253

Piotr Stańczyk

Abstract

The main purpose of this text is to review new book of L. Dowbor. Co to za gra? is fourth book of the brazilian economist, published in Poland. The Review is written from the perspective of educational theory and economic conditions are considered as significant for educational processes in general, and educational emancipatory processes in specific. Reviewed book is an exceptional example of Freiran pedagogy of possibility in discourse of economy.
Author Piotr Stańczyk (FSS / IE / DPECS)
Piotr Stańczyk,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versionsPedagogy of Possibility in Economy, Ladislau Dowbor, Co to za gra? Nowe podejścia do ekonomii, Książka i Praca, Warszawa 2017, pp. 253
Journal seriesParezja, ISSN 2353-7914, (0 pkt)
Issue year2017
No2
Pages145-150
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdemokracja ekonomiczna, ekonomia dla emancypacji, Ladislau Dowbor
Keywords in Englisheconomic democracy, economy for emancipation, Ladislau Dowbor
Abstract in PolishZasadniczym celem tego tekstu jest recenzja nowej książki L. Dowbora. Co to za gra? jest czwartą książką tego brazylijskiego ekonomisty, ukazującą się w Polsce. Recenzja napisana jest z perspektywy pedagogicznej, a uwarunkowania ekonomiczne uznane są za kluczowe dla procesów edukacyjnych w ogóle, a w szczególności dla procesów edukacyjnych zorientowanych emancypacyjnie. Recenzowana książka jest wyjątkowym przykładem Freirowskiej pedagogii możliwości w dyskursie ekonomicznym.
DOIDOI:10.15290/parezja.2017.08.11
URL https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/6715
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?