Obraz Niemców i Polaków we współczesnym reportażu radiowym

Monika Białek

Abstract

For the last several years, the popularity of historical themes discussed in Polish radio reportages has been growing. This tendency also covers the times of World War II and the post-war period, which appear more and more often in various audio reportages. Such documentaries address the issue of relations between Poland and Germany, frequently presenting them in terms of interpersonal relationships developed between Poles and Germans. These relationships can be very diverse and based on such juxtapositionsas invader – defender or Polish lover – German lover. Representing the generation that was not affected by war trauma, young reportage-makers present an image of Polish-German relations that is different from the one that was used before. It can be clearly seen in modern radio reportages produced in Poland. The text presents a reportage about Wrocław – the city of both Polish and German migrants –and other works that present the difficult life of Germans living in Poland before, during and shortly after the Second World War. Within the context of Polish-German relations, we must not disregard the complicated history of Upper Silesians and attempts made to expropriate their identity. The article also discusses a reportage that presents a different image of Polish-German contacts and focuses on a love affair between a Polish man and a German woman, united by love and separated by political decisions made after the war. The research material is composed of radio reportages made after 1989, with particular attention paid to the works produced after 2000, when the trend for historical reportages emerged. Each of the presented stories spread in other media as well. This proves that the motif of complicated Polish-German relations is still very interesting.
Autor Monika Białek (WNS/IFSiD/ZDiM)
Monika Białek
- Zakład Dziennikarstwa i Mediów
Inne wersje tytułuImage of Germans and Poles in modern radio reportage
Tytuł czasopisma/seriiNaukowy Przegląd Dziennikarski, ISSN 2084-8064, (B 5 pkt)
Rok wydania2017
Nr2
Paginacja103-115
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,85
Słowa kluczowe w języku polskimreportaż, reportaż radiowy, dokument radiowy, radio, Polskie Radio
Słowa kluczowe w języku angielskimreportage, feature, radio documentary, radio, Polish Radio
Streszczenie w języku polskimW ciągu ostatnich kilkunastu lat w polskim reportażu radiowym wyraźnie daje się zauważyć wzrost popularności tematyki historycznej. Wraz z tym nurtem coraz częściej pojawiają się reportaże dźwiękowe mówiące o czasach II wojny światowej i okresie tuż po niej. W dokumentach tych podejmowana jest kwestia relacji pomiędzy Polską a Niemcami, często jednak sprowadzona do kontaktów międzyludzkich: Polak – Niemiec. Daje się także zauważyć ogromną rozpiętość tych relacji. Od relacji okupant – obrońcy do: zakochany Polak – zakochana Niemka. Młodzi reportażyści, reprezentujący pokolenie nieobciążone traumą wojenną, we współczesnym reportażu prezentują odmienny od dotychczasowego, obraz relacji polsko-niemieckich. Daje się to wyraźnie zauważyć we współczesnym, polskim reportażu radiowym. W tekście zaprezentowany został reportaż o Wrocławiu, mieście zarówno polskich jak i niemieckich przesiedleńców oraz reportaże przedstawiające trudne losy Niemców mieszkających w Polsce przed wojną, w czasie jej trwania i pierwszych latach powojennych. W kontekście relacji polsko-niemieckich nie można pominąć skomplikowanej historii Górnoślązaków i prób zawłaszczania ich tożsamości. Omówiony został także reportaż prezentujący inne oblicze polsko-niemieckich kontaktów, czyli historia miłosna pomiędzy Polakiem i Niemką, których połączyła miłość a rozdzieliły powojenne decyzje polityczne. Materiałem badawczym są reportaże radiowe powstałe po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem reportaży zrealizowanych po 2000 roku, kiedy to pojawia się silny nurt reportaży historycznych. Każda z tych przytoczonych opowieści miała swoją kontynuację w innych mediach. To pokazuje jak tematyka skomplikowanych relacji polsko-niemieckich wciąż jest bardzo interesująca.
URL http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/nr/2017.2/07.%20Monika%20Bia%C5%82ek.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?