The strange case of Francis Dolarhyde and the Dragon: alternating narrative points of view and the source of knowledge in Thomas Harris' "Red Dragon"

Justyna Stiepanow

Abstract

This paper investigates the narrative voice employed by Thom as Harris in "Red Dragon" as a source of knowledge about the fictional universe, more particularly about the main villain, Francis Dolarhyde. Confronting important epistemological notions (knowledge, justification and their sources) with literary theoretical concepts (narrative voice and points of view), I analyse alternating modes of representation. Harris' narrator shifts between three modes: the quasi-perceptual one – sense - based, rich in descriptive elements; the quasi-introspective narration carried out from a close subjective angle, using free indirect speech or stream of consciousness; and the testi- monial mode–telling (rather than showing) the story through exposition resting on the principle of cause and effect. Employing a vast array of intertextual pragmatics, the narrative remains ambiguous. In consequence, any proposition about Dolarhyde can be empirically and rationally challenged and all propositional knowledge regarding the character is merely fragmentary.
Author Justyna Stiepanow (FL)
Justyna Stiepanow ,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsFrancis Dolarhyde i Smok: zmienny punkt narracji a źródło wiedzy w powieści Thomasa Harrisa "Czerwony smok"
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2018
No15/4
Pages47-68
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishnarracja, Thomas Harris, epistemologia, empiryzm, racjonalizm, poznanie
Keywords in Englishnarrative voice and point of view, Thomas Harris, epistemology, empiricism, rationalism, cognition
Abstract in PolishArtykuł ten poświęcony jest analizie sposobu narracji zastosowanej przez Thomasa Harrisa w "Czerwonym smoku" przy założeniu, że stanowi ona źródło wiedzy o świecie przedstawionym, a w szczególności dostarcza informacji o jednym z głównych bohaterów – Francisie Dollarhyde. Analiza zmiennego punktu prezentacji świata przedstawionego prowadzona jest poprzez nałożenie na siebie kluczowych pojęć epistemologicznych (wiedza, jej uzasadnienie czy ich źródła) oraz terminów literackich (perspektywy i głos narracji). Narrator Harrisa oscyluje pomiędzy trzema trybami: pseudo-percepcyjnym – bogatym w elementy opisowe pokazywaniem wydarzeń poprzez odniesienia do poznania zmysłowego; pseudo-introspekcyjnym – ukazującym świat przedstawiony z bliskiej subiektywnej perspektywy, wykorzystującym mowę pozornie zależną i strumień świadomości; oraz w trybie oświadczenia – wspartego na zasadzie skutku i przyczyny opowiadania o wydarzeniach (a nie ich pokazywania). Używając szerokiego wachlarza wewnątrztekstowych środków językowych narracja ta buduje bardzo wieloznaczny obraz rzeczywistości przedstawionej. W konsekwencji zastosowanego sposobu narracji jakikolwiek sąd logiczny będący konkluzją czytelniczą można podważyć a, co za tym idzie, główny bohater wymyka się poznaniu w epistemologicznym tego słowa znaczeniu.
URL https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/33797/files/beyond_philology_15_4.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back