Structural, physico-chemical and antioxidant characteristics of 2,2'-bipyridyl(iminodiacetato)oxidovanadium(IV) dihydrate

Joanna Pranczk , Dariusz Wyrzykowski , Dagmara Jacewicz , Artur Sikorski , Aleksandra Tesmar , Lech Chmurzyński

Abstract

n/a
Autor Joanna Pranczk (WCh / KChOiN / PFZK)
Joanna Pranczk
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Dariusz Wyrzykowski (WCh / KChOiN / PFZK)
Dariusz Wyrzykowski
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Dagmara Jacewicz (WCh / KChOiN / PFZK)
Dagmara Jacewicz
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Artur Sikorski (WCh / KChF / PK)
Artur Sikorski
- Pracownia Krystalochemii
, Aleksandra Tesmar (WCh / KChOiN / PFZK)
Aleksandra Tesmar
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Lech Chmurzyński (WCh / KChOiN / PFZK)
Lech Chmurzyński
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
Tytuł czasopisma/seriiPolyhedron, ISSN 0277-5387, (A 30 pkt)
Rok wydania2015
Tom100
Paginacja74-81
Słowa kluczowe w języku angielskimoxidovanadium(IV) complexes, antioxidant activity, kinetics, substitution reaction, potentiometric titration
Klasyfikacja ASJC2505 Materials Chemistry; 1604 Inorganic Chemistry; 1606 Physical and Theoretical Chemistry
DOIDOI:10.1016/j.poly.2015.07.019
URL http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2015.07.019
Języken angielski
Punktacja (całkowita)30
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 30.0, 14-02-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania Scopus = 19; Cytowania WoS = 17; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.793; Impact Factor WoS: 2015 = 2.108 (2) - 2015=1.973 (5)
Liczba cytowań*20 (2020-02-16)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?