Zastosowanie funkcji HR biznes partneringu w przedsiębiorstwie - studium przypadku X Technology Poland

Marek Kalinowski , Joanna Litwin , Katarzyna Tomczyńska

Abstract

The role of HRM in organizations is constantly evolving. The work of personal services was redefined and the specialist nature of this function started to get appreciated again. This approach is now being expressed by creating and improving strategic HR business partner functions in many companies. Therefore, the purpose of this article is to present how this relatively new on the Polish market function is implemented in the Polish branch of the international company, X Technology Poland (XTP), how this function is understood by employees and what are the obstacles to its implementation and development. For this purpose, with the usage of prepared questionnaires, there were surveys conducted separately among all the employees acting as HR Business Partners and 30 managers using their services at XTP. The analysis of the results allowed to indicate competences which are necessary for HRBP to properly perform the function, areas of cooperation with line managers and those requiring improvement.
Author Marek Kalinowski (FM/IOM/DPM)
Marek Kalinowski,,
- Division of Personnel Management
, Joanna Litwin (FM/IOM/DPM)
Joanna Litwin,,
- Division of Personnel Management
, Katarzyna Tomczyńska
Katarzyna Tomczyńska,,
-
Other language title versionsImplementation of HR business partnering at X Technology Poland - case study
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3, cz. 2
Pages101-112
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbiznes partner, strategiczny partner biznesowy, służby personalne
Keywords in Englishbusiness partner, strategic business partner, human resource services
Abstract in PolishRola ZZL w organizacjach nieustannie ewoluuje. Zaczęto na nowo definiować pracę służb personalnych i ponownie doceniono specjalistyczną naturę tej funkcji. Wyrazem takiego podejścia jest utworzenie i doskonalenie w wielu firmach funkcji HR jako strategicznego partnera biznesu. Stąd celem artykułu jest przedstawienie, jak ta stosunkowo nowa na polskim rynku funkcja jest realizowana w polskim oddziale międzynarodowego przedsiębiorstwa X Technology Poland (XTP), jak tę funkcję rozumieją pracownicy oraz jakie są przeszkody w jej wdrażaniu i rozwoju. W tym celu, za pomocą przygotowanych kwestionariuszy ankiety, przeprowadzono badania, odrębnie wśród wszystkich osób pełniących funkcję HR biznes partnerów oraz wśród 30 kierowników korzystających w firmie XTP z ich usług. Analiza wyników pozwoliła na wskazanie kompetencji niezbędnych HRBP do właściwej realizacji tej funkcji, obszarów współpracy z kierownikami liniowymi oraz tych wymagających doskonalenia.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Kalinowski_Marek_Zastosowanie_funkcji_2018.pdf Kalinowski_Marek_Zastosowanie_funkcji_2018.pdf 381,51 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?