Prosumpcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego

Joanna Bednarz

Abstract

Contemporary consumption is characterized by contradictory trends of consumerism and sustainable consumption, as well as the increasingly raising inclination towards prosumption. More and more consumers cease to be passive, uncritical, and open towards goods and services offered by entrepreneurs, imitating existing lifestyles. Contrary to this, they are sovereign, aware, active, creative, commonly manifesting their individuality and by such behaviour expressing themselves among other people. This trend was noticed by food manufacturers, who progressively engage their clients in the process of creating the offer. The most involved prosumers are invited to create new products, packaging or invent marketing slogans. Customers who are less active participate in actions organized by the producers, evaluate and comment on products online on forums and e-shops. The article has a theoretical and empirical character. The aim of this paper is to show the changes in consumer behaviour with the example of the food industry with a particular emphasis on the trend of prosumption.
Author Joanna Bednarz (FE/IIB)
Joanna Bednarz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsProsumption as a result of changes in consumer behavior with the example of food industry
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No1
Pages7-24
Publication size in sheets1.12
Keywords in Polishkonsumpcja, konsumpcjonizm, konsumpcja zrównoważona, prosumpcja, prosument, przemysł spożywczy
Keywords in Englishconsumption, consumerism, sustainable consumption, prosumption, prosumer, food sector
Abstract in PolishWspółczesną konsumpcję charakteryzują przeciwstawne trendy konsumpcjonizmu i konsumpcji zrównoważonej oraz coraz mocniej zarysowująca się skłonność do prosumpcji. Konsumenci przestają być bierni, bezkrytyczni, poddani działalności i ofercie producentów, ślepo naśladujący istniejące style życia. Wręcz przeciwnie, są suwerenni, świadomi, aktywni, kreatywni, powszechnie manifestujący swój indywidualizm i poprzez takie zachowanie wyrażają siebie oraz pragną wyróżnić się w społeczeństwie. W ten trend wpisują się również działania producentów wyrobów spożywczych, którzy coraz chętniej włączają klientów w proces tworzenia oferty już od pierwszych etapów. Najbardziej zaangażowani prosumenci są zapraszani do projektowania nowych produktów, opakowań czy wymyślania haseł reklamowych. Klienci mniej aktywni biorą udział w akcjach organizowanych przez producentów oraz oceniają produkty na forach internetowych i stronach sklepów. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Celem opracowania jest ukazanie zmian zachodzących w zachowaniach nabywców na przykładzie przemysłu spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem prosumpcji jako jednego z trendów konsumenckich.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.1.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/soep_1_2017.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-07-02)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?