Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym protestanckim ośrodku

Sławomir Kościelak

Abstract

n/a
Author Sławomir Kościelak (FH / IH)
Sławomir Kościelak,,
- Institute of History
Other language title versionsRegister of Gdańsk's catholics in first half of 17th century. The problem of the usability and credibility of register books in research on relations between religions inside the large protestant centre
Journal seriesTextus et Studia, ISSN 2300-3839, (0 pkt)
Issue year2015
No4 (4)
Pages25-46
Publication size in sheets1.05
Keywords in PolishGdańsk, protestantyzm, mniejszość katolicka, stosunki międzywyznaniowe, quasi-elita miejska, księgi metrykalne, demografia, genealogia
Keywords in EnglishGdansk, protestantism, catholic minority, religious relations, municipal quasi-elite, register books, demography, genealogy
DOIDOI:10.19265/TES.2015.04425
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back