Współczesne uwarunkowania polityki gospodarczej

Ewa Polak , Waldemar Polak

Abstract

The work is devoted to the analysis of the impact of international economic organizations and large transnational companies on the policy and the condition of the state and its citizens. They are becoming the dominant players in the international arena. These economic actors are putting ever-increasing demands to the state, they are forcing into implementing solutions favourable to themselves and they are taking over some of the state functions. Because of the transnational and often even intercontinental range of their activities, there is no comparable economic power. Its global economic power transforms into political and socio- cultural influence. The international economic organizations are limiting the sovereignty of the state, especially in those areas where government policy comes into conflict with the interests of capital. The growing impact of the international capital can provide both opportunities and challenges and threats to the functioning of the state and its security.
Author Ewa Polak (FE/IMTST)
Ewa Polak,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Waldemar Polak (FE/DMacro)
Waldemar Polak,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsThe influence of globalization processes on the economic policy of the state
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No498
Pages263-272
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishglobalizacja, polityka gospodarcza, gospodarka globalna
Keywords in Englishglobalization, economic policy, global economy
Abstract in PolishW ostatnich latach rośnie znaczenie międzynarodowych organizacji gospodarczych. Nadają one ton i kierunek nie tylko przemianom ekonomicznym, ale i politycznym, społecznym i kulturowym. Wpływają na kondycję ekonomiczną państw. Stopniowo przejmują globalną władzę. Przynależność do tych organizacji oraz zainteresowanie kapitału ponadnarodowego określonym państwem uwiarygodnia, nobilituje i włącza kraje do światowego systemu gospodarczego. Dla krajów biedniejszych wiąże się to z możliwością uzyskania zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy, dostępu do postępu technicznego lub dopływu kapitału produkcyjnego. Okupione jest to jednak koniecznością akceptacji ujednoliconej neoliberalnej polityki gospodarczej, ograniczeniem suwerenności i rezygnacją z części swoich kompetencji, a nawet interesów. Celem podjętych badań jest analiza głównych uwarunkowań współczesnej polityki gospodarczej i kierunków jej zmian oraz skutków oddziaływań procesów i sił globalnych na decyzje podejmowane w gospodarce.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.498.24
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81793/edition/50783/content?ref=desc
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?