Potential of religious-cognitive tourism in Polish Cittaslow towns

Alicja Zawadzka

Abstract

Most of the Polish Cittaslow towns ‘due to limited accessibility because of both their peripheral location (and often-underdeveloped public transport network), as well as a lack of adequate tourist facilities, they tend to lose, in terms of tourist attractiveness, to the big cities in their vicinity’ (Zawadzka 2017c, p. 91). However ‘silence and calmness – the rarest goods of the modern western world’ (Zawadzka 2017c, p. 101) prevailing in these towns, as well as the cultural heritage (numerous monument churches) that make these towns have a large potential of religious-cognitive tourism. The article fills the gap regarding Polish Cittaslow towns, because much is written about the Cittaslow towns in the context of slow tourism, sustainable tourism and green tourism, while religious-cognitive tourism is barely mentioned and does not appear in scientific studies. The aim of this article is to explore the religious and cognitive areas of the city of Cittaslow by identifying (1) Christian symbols in the coats of arms of cities (2) significant sacred buildings and (3) towns of Cittaslow through which the Road of Saint Jacob passes. Then point values have been assigned to determine the potential of religious-cognitive tourism in polish Cittaslow towns. Mainly desk research methods were used.
Publication typeIn press (online first, early view)
Author Alicja Zawadzka (FOG / IG / DPGEM)
Alicja Zawadzka,,
- Department of Physical Geography and Environmental Management
Journal seriesGeography and Tourism, ISSN 2449-9706, e-ISSN 2449-9706, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol7
No2
Pages1-1
Publication size in sheets0.3
Abstract in PolishWiększość polskich miast Cittaslow ze względu na ograniczoną dostępność ze względu zarówno na ich peryferyjne położenie (i często słabo rozwiniętą sieć transportu publicznego), jak i brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej, tracą na atrakcyjności turystycznej w stosunku do dużych miast znajdujących się w ich sąsiedztwie” (Zawadzka 2017c, s. 91). Jednak „cisza i spokój – deficytowe dobra współczesnego świata zachodniego” (Zawadzka 2017c, s. 101), a także dziedzictwo kulturowe (liczne zabytkowe kościoły) sprawiają, że miasta te mają duży potencjał turystyki religijno-poznawczej. Artykuł wypełnia lukę dotyczącą polskich miast Cittaslow, ponieważ wiele napisano o miastach Cittaslow w kontekście slow tourism, sustainable tourism i green tourism, podczas gdy turystyka religijno-poznawcza jest rzadko wymieniana i nie pojawia się w badaniach naukowych. Celem tego artykułu jest zbadanie obszarów religijnych i poznawczych miasta Cittaslow poprzez identyfikację (1) symboli chrześcijańskich w herbach miast (2) znaczących budynków sakralnych i (3) miast Cittaslow, przez które przebiega Droga Święty Jakuba. Wyżej wymieniony determinantom potencjału turystyki religijno-poznawczej w polskich miastach Cittaslow Następnie przypisano wartości punktowe. Zastosowano głównie metody desk research.
DOIDOI:10.36122/GAT20190715
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?