Istota sędziowskiego oporu

Jerzy Zajadło

Abstract

The attack against Polish judges and Polish courts by the executive and legislative authorities has already been subject to numerous analyses and its essence has been quite correctly diagnosed as a violation of the separation of powers and their balance. It is aimed at political subjugation of the third power and entangling it in a specific vision of the state and politics ultimately carried out by an extra-constitutional, single centre of political disposition. Therefore, it is a phenomenon which escapes not only the classical paradigms of constitutionalism, but also jurisprudence in general.
Author Jerzy Zajadło (FLA / DTPLS)
Jerzy Zajadło,,
- Department of Theory and Philosophy of Law and State
Other language title versionsThe essence of judicial resistance
Journal seriesKwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA", ISSN 1640-8365, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol10
No3
Pages137-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishjudical independence, Polish judges, resistance of judges
Abstract in PolishAtak na polskich sędziów i polskie sądy ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej był już przedmiotem wielu analiz i dosyć dobrze zdiagnozowano jego istotę jako naruszenie zasady trójpodziału i równowagi władz. Chodzi w nim o polityczne podporządkowanie trzeciej władzy i wplecenie jej w pewną specyficzną wizję państwa i politykę realizowaną ostatecznie przez pozakonstytucyjny tzw. centralny ośrodek dyspozycji politycznej. Jest to więc fenomen, który wymyka się nie tylko klasycznym paradygmatom konstytucjonalizmu, lecz także prawoznawstwa w ogóle.
URL http://www.kwartalnikiustitia.pl/istota-sedziowskiego-oporu,10049
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?