Polityka socjalna Królestwa Niderlandów wobec imigrantów

Joanna Leska-Ślęzak

Abstract

The Kingdom of Netherlands is a country towards which various migrants headed due to its openness, tolerance and promise of prosperity and richness that it gave. Nordic model fulfilled by the Holland’s social policy focuses on social programmes and encompasses main types of social risks. Social care encompasses people from birth to death and is distributed in financial form. Financial resources are redistributed towards various immigrants settled in Holland. Social wealth care is one of the best in the whole world.
Author Joanna Leska-Ślęzak (FSS / IPS / DESC)
Joanna Leska-Ślęzak,,
- Division of European Studies and Civilisation
Other language title versionsSocial policy of the Kingdom of Netherlands towards immigrants
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2018
No16
Pages67-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKrólestwo Niderlandów, pomoc socjalna, zasiłek socjalny, imigranci, zasiłek dla bezrobotnych, polityka mieszkaniowa, opieka medyczna
Keywords in EnglishKingdom of Netherlands, social assistance, social benefit, immigrants, unemployment benefit, housing policy, medical care
Abstract in PolishKrólestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7597
URL https://cywilizacjaipolityka.pl/resources/html/article/details?id=182914
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back