Wiedza publiczna i osobista w wybranych podręcznikach szkolnych

Ryta Suska-Wróbel , Barbara Kłoskowska

Abstract

n/a
Autor Ryta Suska-Wróbel (WB / PDB)
Ryta Suska-Wróbel
- Pracownia Dydaktyki Biologii
, Barbara Kłoskowska
Barbara Kłoskowska
-
Paginacja191-201
Książka W poszukiwaniu nowoczesnej koncepcji podręcznika szkolnego, 2009, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Pracownia Dydaktyki Geografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-928306-0-3
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót