Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu

Joanna Nieżurawska , Anna Dziadkiewicz

Abstract

Significant progress in economy and society, as well as progressive globalization strengthened by IT development have been made in the new Millennium in achieving global development megatrends. These trends, best understood as multidimensional transformation phenomena, influence and reinforce each other in different ways. Urbanization and globalization, while dwindling of natural resources, are a hazard for current business model. Therefore, the need to design a new business model and new frameworks for business is a particularly pressing requirement. The objective of the article is to present circular economy concept and circular business model frameworks as well as to report Y generation features. Its main thrust, however , is the emphasis on their attitude to social and environmental responsibility. It stated that effective implementation of circular solutions and young entrepreneurs’ education can be a driving force for the development of conscious society.
Author Joanna Nieżurawska
Joanna Nieżurawska,,
-
, Anna Dziadkiewicz (FM / DMar)
Anna Dziadkiewicz,,
- Department of Marketing
Other language title versionsAwareness of Genereation Y in the Circular Economy aproach as a factor of accelerated economic development
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol24
No10
Pages398-412
Publication size in sheets1
Keywords in Polishekonomia cyrkularna, pokolenie Y, rozwój regionu
Keywords in Englishcircular economy, Y-generation, region development, circular business model
Abstract in PolishPostępująca globalizacja i dokonujące się od lat przemiany gospodarcze i społeczne, wsparte rozwojem technologii spowodowały powstanie tzw. megatrendów rozwojowych. Są to wielowymiarowe zjawiska transformacji o szerokim zasięgu oddziaływania na życie ludzi. Rozwój rynków globalnych i postępująca urbanizacja, przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów naturalnych stwarza zagrożenia dla istniejącego modelu gospodarczego. W związku z tym, potrzeba zaprojektowania nowych założeń do istniejącego modelu staje się coraz bardziej nagląca. Celem pracy jest prezentacja założeń ekonomii cyrkularnej oraz cyrkularnego modelu biznesowego oraz omówienie cech charakteryzujących pokolenie Y, z uwzględnieniem ich podejścia do działań społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych. W opracowaniu postawiono tezę, iż umiejętne wdrożenie rozwiązań ekorozwoju oraz edukacja młodych przedsiębiorców może stać się przyczynkiem do tworzenia społeczeństwa świadomego.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_cd_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-05-18)
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?