Nauka prawa międzynarodowego Hansa Kelsena

Tomasz Widłak

Abstract

The article presents an outline of a reconstruction of the theory and philosophy of international law developed by Hans Kelsen (1881-1973) as consisting of two sets of statements that are mutually complementary. The first one refers to the epistemological and methodological assumptions of the pure theory of law developed by the Austrian scholar. This part of Kelsen’s conception is referred to as the theoretical arguments and consists of three main theses of normativism: on unity, on common origin, and on the compulsory nature of international law. The second, critical-political part of Kelsen’s conception is constituted, firstly, by arguments attempting to explain the difference between international law and national law (explicative part) and secondly, by normative postulates of its desirable development through centralization and judicalization (normative part). The latter philosophical reflection is the consequence of the evolutionary theory of legal orders. Unlike many other philosophers of the 20th century, Kelsen constructed his theory of law as one whose foundations took into account the specificity of international law.
Author Tomasz Widłak (FLA / DTPLS)
Tomasz Widłak,,
- Department of Theory and Philosophy of Law and State
Other language title versionsHans Kelsen’s international law science
Journal seriesPaństwo i Prawo, [Państwo i Prawo, The State and the Law], ISSN 0031-0980, e-ISSN , (N/A 70 pkt)
Issue year2020
Vol75
No3
Pages29-46
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishHans Kelsen, prawo międzynarodowe, teoria i filozofia prawa, normatywizm, czysta teoria prawa, czysta nauka prawa
Keywords in EnglishHans Kelsen, international law, theory and philosophy of law, normativism, pure theory of law, pure science of law
Abstract in PolishArtykuł przedstawia zarys rekonstrukcji teorii i filozofii prawa międzynarodowego Hansa Kelsena (1881-1973) jako składającej się z dwóch, wzajemnie uzupełniających się zespołów twierdzeń. Pierwszy z nich odnosi się do epistemologicznych i metodologicznych założeń czystej nauki prawa austriackiego uczonego. Ta część koncepcji Kelsena została określona mianem argumentów teoretycznych i składają się na nią trzy główne tezy normatywizmu: o jedności, o wspólnym pochodzeniu oraz o przymusowym charakterze prawa międzynarodowego. Drugą, krytyczno-polityczną część koncepcji Kelsena stanowią, po pierwsze, argumenty motywowane próbami wyjaśnienia odmienności prawa międzynarodowego względem prawa państwowego (część eksplikatywna) oraz po drugie, normatywne postulaty co do pożądanych kierunków dalszego jego rozwoju w drodze centralizacji i judykalizacji, będące owocem ewolucyjnej teorii porządków prawnych (część normatywna). W przeciwieństwie do wielu innych teoretyków prawa XX w., swoją czystą naukę prawa Kelsen konstruował od początku z uwzględnieniem specyfiki prawa międzynarodowego.
Languagepl polski
File
Widlak_Tomasz_Nauka_prawa_2020.pdf 162.64 KB
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?