Supplier parks in supply logistics strategies in the automotive industry

Agnieszka Szmelter

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja parków dostawców jako elementu współczesnych strategii logistycznych w przemyśle motoryzacyjnym. Na wstępie przedstawiona została idea elastyczności produkcji jako głównego czynnika budującego przewagę konkurencyjną w łańcuchach dostaw. W dalszej części artykułu zawarto definicję parków dostawców i ich typologię jako przykład jednego z rozwiązań w obszarze elastyczności produkcji, przedstawiono także proces ewolucji oraz przykłady z przemysłu motoryzacyjnego.
Author Agnieszka Szmelter (FE / DLog)
Agnieszka Szmelter,,
- Department of Logistics
Other language title versionsParki dostawców w strategiach logistyki sfery zaopatrzenia w przemyśle motoryzacyjnym
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No58
Pages227-240
Publication size in sheets0.65
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2004
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back