Terroryzm jako ewoluujące zagrożenie bezpieczeństwa współczesnego świata. Pomiar i ocena zjawiska

Marek Rewizorski

Abstract

n/a
Autor Marek Rewizorski (WNS / IPol / ZEiNC)
Marek Rewizorski
- Zakład Europeistyki i Nauk o Cywilizacji
Inne wersje tytułuTerrorism as an evolving threat to security of the modern world. Measurement and evaluation of the phenomenon
Tytuł czasopisma/seriiCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr15
Paginacja316-336
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.3
Słowa kluczowe w języku polskimterroryzm transnarodowy, terroryzm krajowy, antyterroryzm, bezpieczeństwo międzynarodowe
Słowa kluczowe w języku angielskimtransnational terrorism, domestic terrorism, anti-terrorism, international security
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5474
URL https://cywilizacjaipolityka.pl/resources/html/article/details?id=154844
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 28-10-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?