Prawa podstawowe obywateli Unii Europejskiej i ich ochrona prawna

Dominika Stopa , Tomasz Bojar-Fijałkowski

Abstract

The text is dedicated to legal protection of fundamental rights of the citizens of the European Union. The first part defines and characterize citizenship of the European Union. Second part introduces individual right and its protection in the European Union. Next, third one, is about development of protection of fundamental rights in the European Union. Fourth part characterize Charter of Fundamental Rights as basic source of individual rights in the European Union. Fifth part, which is the last one, describes mechanisms of enforcement of individual rights under European Union law. The paper finishes with conclusions and list of references and sources
Author Dominika Stopa (FLA)
Dominika Stopa,,
- Faculty of Law and Administration
, Tomasz Bojar-Fijałkowski (FLA/DAL) - [Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, MNiSW [80]]
Tomasz Bojar-Fijałkowski,,
- Department of Administrative Law
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Other language title versionsFundamental rights of European Union citizens and its legal protection
Journal seriesPrzestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo, ISSN 2299-1263, e-ISSN 2353-0987, (B 5 pkt)
Issue year2017
No11
Pages107-131
Publication size in sheets1.20
Keywords in PolishUnia Europejska, obywatelstwo Unii Europejskiej, prawa podstawowe, ochrona prawna
Keywords in EnglishEuropean Union, citizenship of the European Union, fundamental rights, legal protection
Abstract in PolishNiniejszy tekst poświęcony jest ochronie praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej. Pierwsza część definiuje i charakteryzuje obywatelstwo Unii Europejskiej. Część druga wprowadza do tematyki ochrony praw jednostki w Unii Europejskiej. Kolejna, trzecia, traktuje o rozwoju prawnej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej. Część czwarta charakteryzuje Kartę Praw Podstawowych jako podstawowe źródło praw jednostki w Unii Europejskiej. Część piąta, zarazem ostatnia, określa mechanizmy dochodzenia praw jednostki według prawa Unii Europejskiej. Całość kończą wnioski i wykaz wykorzystanych źródeł. Pracę oparto na literaturze przedmiotu, orzecznictwie oraz aktach prawnych Unii Europejskiej
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?