Luki w metodyce benchmarkingu szpitali na przykładzie województwa pomorskiego

Aleksandra Wiercińska

Abstract

Hospitals are medical entities, which, due to a wide range of services and at the low level of funding, should pay special attention to the use of modern management tools, which can help to improve their efficiency and profitability. Benchmarking is an instrument which is well known and appreciated in the world, also in the health care market. In recent years, its popularity among medical entities in Poland has been increasing. The aim of the article is to identify gaps and mistakes in the benchmarking process in Pomeranian hospitals. Research method used the questionnaire. The results of studies have identified irregularities and inaccuracies which occurred in the process of benchmarking in hospitals, and helped to identify the conditions necessary for the proper application of benchamrking by hospitals.
Author Aleksandra Wiercińska (FM/DA/FAU)
Aleksandra Wiercińska,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsGaps in the benchmarking methodology of hospitals on the example of the Pomeranian voivodeship
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No440
Pages534-544
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishbenchmarking, metodyka benchmarkingu, zarządzanie szpitalem, podmiot leczniczy
Keywords in Englishbenchmarking, benchmarking methodology, hospital management, hospital
Abstract in PolishSzpitale to podmioty lecznicze, które ze względu na szeroki zakres świadczonych usług, a zarazem niski poziom finansowania, powinny zwracać szczególną uwagę na korzystanie z nowoczesnych narzędzi zarządzania, mogących przyczynić się do poprawy ich efektywności i rentowności. Benchmarking jest znanym i cenionym na świecie instrumentem, także na rynku usług zdrowotnych. W ostatnich latach wzrasta jego popularność wśród podmiotów leczniczych w Polsce. Wiele szpitali korzysta z usług benchmarkingu świadczonych przez firmy konsultingowe, dotychczas jednak nie prowadzono badań, które oceniłyby prawidłowość czy skuteczność wykorzystywania tego narzędzia przez te jednostki. Celem artykułu jest wskazanie luk i błędów w metodyce benchmarkingu na przykładzie szpitali województwa pomorskiego. Do jego realizacji posłużono się metodą ankietową. Badanie zidentyfikowało nieprawidłowości występujące w trakcie stosowania tego narzędzia przez szpitale, oraz przyczyniło się do wskazania warunków niezbędnych do prawidłowego wykorzystywania benchmarkingu przez te jednostki.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.440.51
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/34355/Wiercinska_Luki_w_Metodyce_Benchmarkingu_Szpitali_Na_Przykladzie_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?