Socjolog czy socjolożka? Uwagi o roli płci socjologów pracy w ich analizach i działaniach

Olga Czeranowska , Sławomira Kamińska-Berezowska , Bartosz Mika

Abstract

This article describes a part of the research project conducted from 2015 by the Sociology of work Section of the Polish Sociological association, entitled “Doyens of the Sociology of work in Poland”. the paper explores the impact of gender on the professional careers of male and female representatives of this sub-discipline in Poland. the authors explore two questions: (1) are female doyens of the sociology of work in Poland more interested in analysing women’s work? (2) Do the respondents’ biographical narratives indicate gender as a significant factor in shaping their professional and life experience? the analysis is based on the material from twelve in-depth interviews with leading researchers in the field of the sociology of work in Poland, and supplemented with the analysis of the content of their scholarly publications. Based on the feminist perspective, the authors argue that gender is a valid and a relevant factor in the case of the most prominent female representatives of this sub-discipline of sociology.
Author Olga Czeranowska
Olga Czeranowska,,
-
, Sławomira Kamińska-Berezowska
Sławomira Kamińska-Berezowska,,
-
, Bartosz Mika (FSS/IPSJ/DSPIE)
Bartosz Mika,,
- Division of Sociology of Public Issues and Economics
Other language title versionsSociologist - he or she? Remarks on the gender of sociologists of work in their analyses and activities
Journal seriesPrzegląd Socjologiczny, ISSN 0033-2356, e-ISSN 2450-9361, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol69
No1
Pages137-157
Publication size in sheets1.00
Keywords in Polishpłeć kulturowa, gender, luka płacowa, socjologia pracy, kariery akademickie
Keywords in Englishsex, gender, academic career, sociology of work, pay gap
Abstract in PolishArtykuł pomyślany jest jako wycinkowa relacja z badania prowadzonego od 2015 roku przez Sekcję Pracy Polskiego towarzystwa Socjologicznego pt. „Nestorzy socjologii pracy”. Niniejsze opracowanie dotyczy eksploracji wpływu płci na kariery zawodowe reprezentantów i reprezentantek rzeczonej subdyscypliny. autorzy koncentrują się na dwóch pytaniach: 1) Czy wśród badanych „nestorów” socjologii pracy w Polsce można zauważyć większe zainteresowanie analizą pracy kobiet u osób reprezentujących tę płeć; oraz 2) Czy narracje respondentów wskazują na płeć jako znaczący i sugestywny czynnik kształtujący ich doświadczenia zawodowe i biograficzne? Prowadząc analizę, posłużono się materiałem z dwunastu wywiadów pogłębionych z czołowymi badaczami i badaczkami z obszaru socjologii pracy, uzupełnionych o publikacje naukowe badanych. wychodząc z perspektywy feministycznej, autorzy argumentują, że także wśród najwybitniejszych przedstawicielek subdyscypliny można dostrzec wpływ czynnika, jakim jest płeć kulturowa.
DOIDOI:10.26485/PS/2020/69.1/6
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Mika_Bartosz_Socjolog_czy_socjolozka_2020.pdf Mika_Bartosz_Socjolog_czy_socjolozka_2020.pdf 371,93 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 08-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?