Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii

Leszek Czerwonka

Abstract

The article analyzes the relationship between the capital structure of companies and selected factors, such as liquidity, the amount of fixed assets, company size, or profitability. It is also examined whether these relations can serve as support for the pecking order theory or the static trade-off theory. The study was based on analysis of a panel of companies listed continuously on the Warsaw Stock Exchange in the years 1998-2013
Author Leszek Czerwonka (FE / DMicro)
Leszek Czerwonka,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsThe capital structure of Polish companies in the light of selected theories
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No1
Pages51-63
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdeterminanty struktury kapitału, finansowanie, finanse przedsiębiorstw, teoria hierarchii źródeł finansowania, statyczna teoria substytucji
Keywords in Englishdeterminants of capital structure, financing, corporate finance, pecking order theory, static trade-off theory
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano zależności pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstw a wybranymi czynnikami, m.in.: stopniem płynności, ilością posiadanych środków trwałych, wielkością przedsiębiorstwa, czy rentownością przedsiębiorstwa. Sprawdzono również, czy zależności te mogą służyć jako poparcie teorii hierarchii źródeł finansowania lub statycznej teorii substytucji. Badanie zostało oparte na analizie panelowej spółek notowanych nieprzerwanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2013.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/04/4_L_Czerwonka_WG_1_2017_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-01-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?