Cenzura jako narzędzie służące dyskryminacji w handlu międzynarodowym Chińskiej Republiki Ludowej

Tomasz Bieliński

Abstract

The paper proves that China uses censorship as a trade protection policy to discriminate transnational companies in several markets. The method used in the paper was case studies of several sectors, and both transnational and Chinese companies. In depth analysis of the markets like game consoles, video games, search engines, electronic encyclopaedias, satellite navigation applications, social networks, and application stores proved that China uses censorship not only to protect its political system or public security, but also to stop expansion of foreign companies on the local market. This may lead to the development of strong Chinese firms that in the future will be able compete on the global market.
Author Tomasz Bieliński (FE/IIB)
Tomasz Bieliński,,
- Institute of International Business
Other language title versionsCensorship as a method of trade protectionism adapted by People's Republic of China authorities
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No2/1
Pages85-94
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishpozataryfowe instrumenty zagranicznej polityki ekonomicznej, cenzura, handel Chin, polityka handlowa Chin
Keywords in Englishprotectionist measures, censorship in China, Chinese trade, Chinese trade policy
Abstract in PolishW artykule poruszono zagadnienia związane ze stosowaniem cenzury jako pozataryfowego instrumentu zagranicznej polityki ekonomicznej. Dowiedziono, że władze Chińskiej Republiki Ludowej stosują cenzurę w celu ograniczenia działań konkurencyjnych firm i umożliwienia rozwoju przedsiębiorstw lokalnych. Zastosowaną metodą badawczą były studia przypadku działań korporacji transnarodowych, których ekspansja w Chinach została zablokowana przez cenzurę, co umożliwiło rozwój firm lokalnych bazujących na zbliżonych strategiach działania i podobnych technologiach. Studia przypadku związane były z rynkami: konsol do gier komputerowych, gier wideo, wyszukiwarek internetowych, encyklopedii elektronicznych, nawigacji satelitarnej, sieci społecznościowych i dystrybucji aplikacji mobilnych. Na wszystkich wymienionych rynkach wykorzystanie cenzury umożliwiło powstrzymanie ekspansji międzynarodowych korporacji i rozwój firm chińskich. Należy zwrócić uwagę, iż strategia stosowana przez władze Chin dotyczy dynamicznie rozwijających się sektorów IT i może w przyszłości umożliwić zagraniczną ekspansję rodzimych przedsiębiorstw.
URL htttp://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2_7.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Bielinski_Tomasz_Cenzura_jako_2017.pdf Bielinski_Tomasz_Cenzura_jako_2017.pdf 239,47 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?