Idee integracji i dezintegracji Europy w perspektywie historycznej

Tomasz Lenkiewicz

Abstract

Ideas and integration attempts in Europe formulated from the fourteenth to the eighteenth centuries are divided into two categories: projects to unite much of the continent under the aegis of one of the European rulers, or projects generally referred to as Res Publica Christian or Civitas Dei. On the other hand, integration processes of the nineteenth and twentieth centuries determined unitary-authoritarian solutions, based on models of confederation and federation. It was indicated that the second half of the year. The European Communities are, after centuries of trial, an organizational structure with a universal dimension, and the present state of European integration is a product of the long evolution of the political, economic, social and cultural systems of the European tradition. European societies over the course of history, apart from integration processes, have also experienced disintegration phenomena.
Author Tomasz Lenkiewicz (FSS / IPS / DSS)
Tomasz Lenkiewicz,,
- Division of Security Studies
Other language title versionsThe idea of integration and disintegration of Europe in a historical perspective
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1-2
Pages68-79
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishintegracja europejska, dezintegracja, Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska, konferencja, federacja
Keywords in EnglishEuropean integration, disintegration, European Communities, European Union, confederation, federation
Abstract in PolishIdee i próby integracyjne w Europie formułowane od IV do XVIII wieku dzielą się na dwie kategorie: projekty postulujące zjednoczenie dużej części kontynentu pod egidą jednego z władców europejskich, bądź projekty określane ogólnie jako Res Publica Christiana lub Civitas Dei. Natomiast procesy integracyjne XIX i XX wieku determinowały rozwiązania unitarno-autorytarne, w oparciu o modele: konfederacji i federacji. Wskazano, że powstałe w II poł. XX w. Wspólnoty Europejskie tworzą, po wielowiekowych próbach, strukturę organizacyjną o wymiarze uniwersalnym, zaś obecny stan integracji europejskiej, jest wytworem długiej ewolucji systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych występujących w tradycji europejskiej. Społeczeństwa europejskie na przestrzeni dziejów, poza procesami integracyjnymi, doświadczyły także zjawisk dezintegracyjnych.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/2996/2417
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Lenkiewicz_Tomasz_Idee_integracji_2017.pdf 140.06 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 31-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?