Co to znaczy wychowanie patriotyczne? Interpretacja założeń podstawy programowej geografii i wypowiedzi studentów

Teresa Sadoń-Osowiecka

Abstract

The authorinterpretsconcepts of the patriotism and its place in geographical education. The term of patriotism in social science works (e.g. S. Ossowski) is related to humanistic geography approaches (eg. V. de la Blache, Yi Fu Tuan). Because of it geographical education can built the patriotic attitudes in different scales: local, regional, country and beyond. Provided that it will reference to Husserl’s die Lebenswelt. These different views of the patriotism and humanistic geography are the background of an interpretationPolish National Curriculum. This interpretation shows possibilities of patriotic education and implication of unreflective realisation it. Students’ pronouncements about patriotism and patriotic education complete these reflections. Their vision of patriotism is stereotypic, related to national symbols, heroes and knowing about historic facts only. Actually patriotism is not related to geographical education for them.
Author Teresa Sadoń-Osowiecka (FOG/IG/DSpatM)
Teresa Sadoń-Osowiecka,,
- Department of Spatial Management
Other language title versionsWhat does it mean a patriotic education? Interpretation of the core curriculum in geography and student statements
Pages69-88
Publication size in sheets0.95
Book Hibszer Adam, Szkurłat Elżbieta (eds.): Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, no. 8, 2018, Komisja Edukacji Geograficznej PTG, ISBN 978-83-934983-5-2, 251 p.
Keywords in Polishpatriotyzm, miejsce, edukacja geograficzna, geografia humanistyczna, podstawa programowa
Keywords in Englishpatriotyzm, miejsce, edukacja geograficzna, geografia humanistyczna, podstawa programowa
Abstract in PolishAutorka podejmuje analizę pojęcia patriotyzmu i jego miejsca w edukacji geograficznej. Pojęcie patriotyzmu w literaturze z zakresu nauk społecznych (np. w pracach S. Ossowskiego) współgra z ujęciami geografii humanistycznej (np. V. de la Blache’A, Yi Fu Tuana). Dlatego edukacja geograficzna może sprzyjać tworzeniu się postaw patriotycznych, za-równo w skali lokalnej, regionalnej, państwowej, jak i ponadnarodowej. Warunkiem jest odniesienie do „świata przeżywanego”. Te różne sposoby widzenia patriotyzmu i humanistyczne ujęcia geografii stanowią tło dla interpretacji zapisów nowej podstawy programowej w zakresie wychowania patriotycznego, pokazując jej możliwości w tej kwestii oraz wskazując na konsekwencje bezrefleksyjnej realizacji jej treści. Rozważania uzupełnione są o analizę wypowiedzi studentów – przyszłych nauczycieli – na temat patriotyzmu i wy-chowania patriotycznego. Dominuje w nich stereotypowa wizja wychowania patriotycznego związana głównie z symbolami narodowymi, bohaterami i znajomością wydarzeń historycznych. Studenci właściwie nie wiążą patriotyzmu z edukacją geograficzną.
URL http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/KEG_prace_8.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
UwagiBrak objętości od autora
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?