Tłumacz jako obiekt zainteresowań badawczych

Ewa Konefał

Abstract

The paper is an attempt to synthesise, with the use of bibliographical references, the heritage of the Russian translation studies as registered in the corpus of dissertation annotations from the former Soviet Union and modern Russia submitted in the years 1937–2015. Dissertations concerned with the person of the translator have been analysed; in various works the translator is viewed from different perspectives, including scientific disciplines genetically foreign to translation studies such as literary studies, linguistics, philosophy, history, legal sciences, psychology and pedagogy. The total number of 197 dissertations have been devoted to various aspects of the translator’s work, which represents 9.4% of the documents in the corpus.
Author Ewa Konefał (FL / IESP)
Ewa Konefał,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsTranslator as the object of research interests
Journal seriesROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, ISSN 1896-4362, e-ISSN 2392-1552, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol13
Pages111-137
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishrosyjskie/radzieckie badania nad przekładem, tłumacz, polidyscyplinarność, synteza bibliograficzna
Keywords in EnglishSoviet/Russian translation studies, translator, multidisciplinarity, bibliographical synthesis
Abstract in PolishArtykuł zawiera przegląd autoreferatów rozpraw naukowych powstałych na terenie ZSRR oraz w przestrzeni postradzieckiej połączonych wspólnym obiektem badawczym – osobą tłumacza, oglądaną z perspektywy różnych, w tym genetycznie obcych przekładoznawstwu, dziedzin nauki. Fenomen tłumacza sytuuje się bowiem w centrum zainteresowań badawczych takich dziedzin jak nauki filologiczne (w tym i literaturoznawstwo, i językoznawstwo), nauki historyczne, nauki prawne, nauki pedagogiczne oraz psychologia. Celem analizy jest nie tylko określenie kręgu dyscyplin podejmujących studia w tym zakresie, ale także dynamiki tych studiów w ramach wyodrębnionych dyscyplin w poszczególnych okresach rozwoju szeroko rozumianych multidyscyplinarnych badań nad przekładem.
DOIDOI:10.12775/RP.2018.007
URL http://dx.doi.org/10.12775/RP.2018.007
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?