W świecie nonsensu i "Świerszczyka", czyli bezdroża pseudonauki. Studium przypadku książki Aleksandry Kruszewskiej "Emocje, uczucia i społeczne zachowania emocjonalne dzieci na progu szkolnym"

Dorota Klus-Stańska

Abstract

The article is an attempt at a detailed analysis of the book on emotions, feelings and social behaviour of children starting school written by Aleksandra Kruszewska as a case of thickened errors in the theory, methodology and interpretation of collected empirical data. The book is an exemplification of the mechanisms of generating pseudoscience, both these which could occur in every discipline of science and those which are particularly typical of pedagogy.
Author Dorota Klus-Stańska (FSS / IE / DRChS)
Dorota Klus-Stańska,,
- Division of Research on Childhood and School
Journal seriesProblemy Wczesnej Edukacji, ISSN 1734-1582, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol44
No1
Pages30-46
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpseudonauka, krytyka naukowa, błędy teoretyczne, błędy metodologiczne
Abstract in PolishArtykuł jest próbą szczegółowej analizy książki poświęconej emocjom, uczuciom i zachowaniom społecznym dzieci rozpoczynających naukę w szkole, autorstwa Aleksandry Kruszewskiej, jako przypadku zagęszczonych błędów w zakresie teorii, metodologii i interpretacji zgromadzonego materiału empirycznego. Książka analizowana jest jako przykład mechanizmów pseudonauki, zarówno tych, które zdarzają się w każdej dyscyplinie naukowej, jak i tych, które są specyficznie typowe dla pedagogiki.
DOIDOI:10.26881/pwe.2019.44.03
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/3182/3055
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
File
Klus_Stanska_Dorota_W_swiecie_nonsensu_2019.pdf 321.73 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?