Metodologiczne aspekty jakościowych badań par - synteza doświadczeń terenowych

Magdalena Żadkowska , Marta Olcoń-Kubicka , Jacek Gądecki , Joanna Mizielińska , Agata Stasińska , Filip Schmidt , Mateusz Halawa

Abstract

The aim of the article is to present the frameworks and findings of qualitative research focused on couples and various aspects of their functioning. The research has been conducted by several research teams in Poland over the last decade. Relying on the examples from the field, we point to a number of practical and situational aspects of research on couples. We argue that in exploring the relationship between two people and in understanding the dynamics of their life together, it is crucial to use different sets of research methods and tools. Drawing on the findings from several research projects, we propose an approach based on three pillars: using a dyadic interview, combining a dyadic interview with an individual interview, and conducting research on couples through repeated home visits stretched over long period of time. Being an outcome of the conducted projects, the methodological recommendations for the researchers planning the studies in this subject area are suggested.
Author Magdalena Żadkowska (FSS / IPSJ / DSEL)
Magdalena Żadkowska,,
- Division of the Sociology of Everyday Life
, Marta Olcoń-Kubicka
Marta Olcoń-Kubicka,,
-
, Jacek Gądecki
Jacek Gądecki,,
-
, Joanna Mizielińska
Joanna Mizielińska,,
-
, Agata Stasińska
Agata Stasińska,,
-
, Filip Schmidt
Filip Schmidt,,
-
, Mateusz Halawa
Mateusz Halawa,,
-
Other language title versionsMethodological aspects of the qualitative research on couples: notes from the field
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (A 15 pkt)
Issue year2018
No3 (230)
Pages41-69
Publication size in sheets2.1
Keywords in Polishmetodologia badań jakościowych, badania pary, wywiad diadyczny, triangulacja metod, badania podłużne
Keywords in Englishqualitative research methodology, couple studies, dyadic interview, triangulation of methods, longitudinal research
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja i uwspólnienie doświadczeń oraz wniosków płynących z jakościowych badań skoncentrowanych na parze i różnych aspektach jej funkcjonowania, prowadzonych w Polsce przez ostatnią dekadę przez wybrane zespoły badawcze. Odwołując się do przykładów z badań terenowych wskazujemy na szereg praktycznych oraz sytuacyjnych aspektów badania par i pokazujemy, że w celu zgłębienia relacji między dwojgiem ludzi i zrozumienia dynamiki ich wspólnego życia konieczne jest zastosowanie różnych konfiguracji metod i narzędzi badawczych. Bazując na wnioskach z realizacji różnych projektów badawczych proponujemy podejście oparte na trzech filarach: zastosowaniu wywiadu diadycznego, połączeniu go z wywiadami indywidualnymi oraz prowadzeniu badań nad parą w formie wizyt domowych w schemacie podłużnym. Dzięki refleksji nad już zrealizowanymi projektami możliwe było stworzenie metodologicznych rekomendacji dla badaczy i badaczek planujących w przyszłości prowadzenie badań w tym obszarze.
DOIDOI:10.24425/122472
URL http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2018_Nr3_s.41_69.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.34; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?