Problematyka zarządzania wynikami badań archeologiczno-architektonicznych na przykładzie prac prowadzonych przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku

Karolina Szczepanowska , Joanna Dąbal

Abstract

The article presents issues related to managing the results of archaeological and architectural research on the example of works carried out at Świętojańska 6-7 in Gdańsk. The authors draw attention to the role of archeology in building the brand of the place and building relations with the recipients of its results. The possibilities of using the effects of archaeological research not only in the scientific sphere, but above all in the broadly understood public sphere were indicated. The article defines the concept of archaeological resources in the context of the researched site at Świętojańska 6-7 in Gdańsk and defines the ways of managing these resources, taking into account the objectives and possibilities of their implementation and presenting the effects of introducing and applying particular activities.
Author Karolina Szczepanowska
Karolina Szczepanowska,,
-
, Joanna Dąbal (FH / IAiE)
Joanna Dąbal,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
Other language title versionsManaging the archaeological resources, the case study of Świętojańska 6-7 in Gdańsk
Pages289-303
Publication size in sheets1.86
Book Dąbal Joanna (eds.): Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy Świętojańskej 6-7 w Gdańsku, 2018, Uniwersytet Gdański, Muzeum Gdańska, ISBN 978-83-61077-50-3, 303 p.
Keywords in PolishGdańsk, archeologia, zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, popularyzacja wyników badań, kapitał społeczny, budowanie marki miejsca
Keywords in EnglishGdańsk, archeology, archaeological heritage management, popularization of research results, social capital, building the brand of the place
Abstract in PolishArtykuł prezentuje zagadnienie związane z problematyką zarządzania wynikami badań archeologiczno-architektonicznych na przykładzie prac prowadzonych przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku. Autorzy zwracają uwagę na rolę archeologii w budowaniu marki miejsca oraz budowaniu relacji z odbiorcami jej wyników. Wskazane zostały możliwości wykorzystania efektów badań archeologicznych nie tylko w sferze naukowej, ale przede wszystkim w szeroko rozumianej sferze publicznej. W artykule zdefiniowano pojęcie zasobów archeologicznych w kontekście badanego stanowiska przy ulicy Świętojańskiej 6-7 w Gdańsku oraz określono sposoby zarządzania tymi zasobami, z uwzględnieniem celów i możliwości ich realizacji oraz przedstawiając skutki wprowadzenia i zastosowania konkretnych działań.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back