Nieobecna obecność - dane do rekonstrukcji produkcji tekstylnej i stroju społeczności schyłku epoki brązu i początków epoki żelaza Niżu Europejskiego

Katarzyna Ślusarska

Abstract

The way people dress is not only a reflection of the physical environment but also a powerful tool for communication and manipulating of social practice. For some periods and regions, archaeologists have little chance to study the clothing of the past in full. Direct information about the textile production of this time within the South Baltic is scarce and incomplete. We can but rely on imprints and pseudomorphs, and a few partially preserved pieces of cord and textile. Cremation as a main funeral tradition of the Late Bronze Age destroyed all the direct sources for the reconstruction of prehistoric garments. The situation changes somewhat during the Early Iron Age with the advent of a new tradition - face urns -which offer a glimpse, at least, of upper body decoration. The main purpose of this paper is to analyze the data of the Late Bronze Age and the Early Iron Age of the southern Baltic Sea for the identification of dress elements and further studies within the scope of male and female clothing.
Author Katarzyna Ślusarska (FH / IAiE)
Katarzyna Ślusarska,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
Pages469-484
Publication size in sheets0.75
Book Szmyt Marzena, Chachlikowski Piotr, Czebreszuk Janusz, Ignaczak Marcin, Makarowicz Przemysław (eds.): VIR BIMARIS: od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich: studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko, Archaeologia Bimaris. Dyskusje, no. 5, 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-946591-5-8, 910 p.
Keywords in Polishepoka brązu, kultura łużycka, włókiennictwo, strój
Keywords in Englishtextile products, clothing, Bronze Age, Iron Age, Lusatian culture, Pomeranian Face-Urn culture
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Slusarska_Katarzyna_Nieobecna_obecnosc_dane_do_rekonstrukcji_produkcji_tekstylnej_i_stroju_spolecznosci_schylku_epoki_brazu_i_poczatkow_epoki_zelaza_Nizu_Europejskiego_2019.pdf 8.12 MB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
LicencjeKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?