Handel światowy przed globalnym kryzysem finansowym i gospodarczym i po nim

Eugeniusz Gostomski , Tomasz Michałowski

Abstract

Th e subject of discussion in this paper are the changes which have taken place in world trade since 1950. Th e authors analyse changes in the value, volume, as well as commodity and geographical structure of trade. Particular attention is devoted to the period of the global fi nancial and economic crisis, when the largest contraction in global trade since the end of World War II was observed. In the end, the most important focus in on prospects for the further development of global trade. Th e paper has been based on the available literature on the subject, reports of international organizations and statistics.
Author Eugeniusz Gostomski (FE/IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
, Tomasz Michałowski (FE/IIB)
Tomasz Michałowski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsTrends in the development of world trade before and after the global financial and economic crisis
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No8
Pages86-99
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishhandel światowy, eksport, import, kryzys globalny
Keywords in Englishworld trade, export, import, global crisis
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań w artykule są przemiany w handlu światowym w okresie od 1950 roku do dnia dzisiejszego. Autorzy poddali analizie zmiany wartości, wolumenu, a także struktury towarowej i geograficznej handlu. Szczególną uwagę poświęcili okresowi globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, w którym miało miejsce największe od zakończenia drugiej wojny światowej załamanie się handlu światowego. Ważnym punktem analizy, stanowiącym zakończenie artykułu, są perspektywy dalszego rozwoju handlu światowego. Artykuł został napisany na podstawie literatury przedmiotu, raportów organizacji międzynarodowych i dostępnych danych statystycznych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.8.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/06_gostomski_michalowski.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?