"Pakiet usługowy" Komisji Europejskiej - remedium na bariery na unijnym rynku usług?

Joanna Stefaniak , Adam Ambroziak

Abstract

The EU services market is an important part of the EU Internal Market, where many administrative and regulatory barriers still exist. After many years of stagnation in practical implementation of the freedom to provide services, since the beginning of the 2000s many new initiatives have been adopted, including the service directive of 2006. However, due to the lack of substantial progress in eliminating obstacles in the internal market, the Juncker Commission has taken concrete steps to reduce some existing burdens. The aim of the paper is to give an initial assessment of the initiatives proposed by the European Commission under the “service package” in the light of existing barriers in the EU services market. Based on examined strategic European legislative documents and analysis we found that the Commission’s proposals address both administrative and regulatory barriers. However, it seems that these initiatives are not ambitious enough for the completion of the free movement of services within the EU.
Author Joanna Stefaniak (FE / RCEI)
Joanna Stefaniak,,
- Research Centre on European Integration
, Adam Ambroziak
Adam Ambroziak,,
-
Other language title versionsEuropean Commission's "services package" - a remedy for barriers in the EU services market?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No487
Pages306-317
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishusługi, rynek wewnętrzny UE, Unia Europejska
Keywords in Englishservices, EU internal market, European Union
Abstract in PolishUnijny rynek usług jest częścią rynku wewnętrznego UE, która w największym stopniu doświadcza obecności licznych barier. Po latach zastoju, od początku nowego wieku podjęto działania w kierunku realizacji idei swobody świadczenia usług, jednak mimo przyjęcia dyrektywy usługowej w 2006 r. wciąż na rynku usług występuje wiele barier. Kolejne konkretne kroki na rzecz urzeczywistniania jednolitego rynku usług zostały podjęte dopiero przez Komisję Europejską pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Celem artykułu jest wstępna ocena inicjatyw zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. „pakietu usługowego” w kontekście wciąż istniejących barier na unijnym rynku usług. Na podstawie przeprowadzonej analizy unijnych dokumentów programowych i pozalegislacyjnych ustalono, że propozycje Komisji ukierunkowane są na redukcję barier zarówno administracyjnych, jak i regulacyjnych, jednakże, jak się wydaje, są zbyt mało ambitne, aby zapewnić swobodny przepływ usług na rynku wewnętrznym UE.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.487.27
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39280
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back