Ślady prawa Grimma w angielszczyźnie w zestawieniu z polskimi wyrazami pokrewnymi: pie.*p > pgerm.*f

Mikołaj Rychło

Abstract

n/a
Author Mikołaj Rychło IAiA
Mikołaj Rychło,,
- Institute of English and American Studies
Other language title versionsThe traces of Grimm's Law in Polish-English cognates: PIE *p > PGmc *f
Journal seriesJęzyk Polski, ISSN 0021-6941
Issue year2014
Vol94
No3
Pages200-211
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpolsko-angielskie wyrazy pokrewne, zmiany dźwiękowe, prawo Grimma
Keywords in EnglishPolish-English cognates, sound changes, Grimm's Law
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back