Rola komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) w rozwoju mowy dzieci z problemami w porozumiewaniu się

Paulina Tarkowska

Abstract

Mowa nie jest jedynym środkiem komunikowania się. Takie stwierdzenie wydaje się szczególnie ważne w przypadku osób z zaburzoną ekspresją werbalną. Należy więc położyć szczególny nacisk na poszukiwanie odpowiednich form komunikacji niewerbalnej – alternatywnej i wspomagającej, aby dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego nie były ograniczone tylko do pozycji odbiorcy, bez możliwości czynnego udziału w rozmowie. Niekiedy jednak komunikacja alternatywna i wspomagająca w rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się wprowadzana jest zbyt późno. Grupa dzieci z problemami w komunikowaniu się jest zróżnicowana pod względem poziomu funkcjonowania, dlatego tak istotne jest wsparcie za pomocą zastępczych, dostosowanych do indywidualnych możliwości metod komunikacji. Umiejętności językowe nie pojawiają się w rozwoju poznawczym samoistnie. Należy zaangażować wszystkie zmysły, co spowoduje efektywniejsze przyswajanie kolejnych etapów umiejętności komunikacyjnych. Plan przyswajania pewnych bodźców wyznacza niejako samo dziecko swoimi umiejętnościami i okazywaniem zapotrzebowania na określone doświadczenia. Prezentacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o rolę wykorzystywania alternatywnych i wspomagających form komunikowania się w rozwoju mowy dzieci z problemami w porozumiewaniu się.
Autor Paulina Tarkowska (WF)
Paulina Tarkowska
- Wydział Filologiczny
Inne wersje tytułuThe role of alternative and augmentative communication (AAC) in the development of children with communication problems
Paginacja118-124
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,56
Książka Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek (red.): Rodzina, dzieci i młodzież, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce , 2017, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-47-1, [978-83-65677-48-8, 978-83-65362-48-3], 142 s.
Słowa kluczowe w języku polskimkomunikowanie się, język, zaburzenia
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?