Rola komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) w rozwoju mowy dzieci z problemami w porozumiewaniu się

Paulina Tarkowska

Abstract

Mowa nie jest jedynym środkiem komunikowania się. Takie stwierdzenie wydaje się szczególnie ważne w przypadku osób z zaburzoną ekspresją werbalną. Należy więc położyć szczególny nacisk na poszukiwanie odpowiednich form komunikacji niewerbalnej – alternatywnej i wspomagającej, aby dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego nie były ograniczone tylko do pozycji odbiorcy, bez możliwości czynnego udziału w rozmowie. Niekiedy jednak komunikacja alternatywna i wspomagająca w rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się wprowadzana jest zbyt późno. Grupa dzieci z problemami w komunikowaniu się jest zróżnicowana pod względem poziomu funkcjonowania, dlatego tak istotne jest wsparcie za pomocą zastępczych, dostosowanych do indywidualnych możliwości metod komunikacji. Umiejętności językowe nie pojawiają się w rozwoju poznawczym samoistnie. Należy zaangażować wszystkie zmysły, co spowoduje efektywniejsze przyswajanie kolejnych etapów umiejętności komunikacyjnych. Plan przyswajania pewnych bodźców wyznacza niejako samo dziecko swoimi umiejętnościami i okazywaniem zapotrzebowania na określone doświadczenia. Prezentacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o rolę wykorzystywania alternatywnych i wspomagających form komunikowania się w rozwoju mowy dzieci z problemami w porozumiewaniu się.
Author Paulina Tarkowska (FL)
Paulina Tarkowska,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsThe role of alternative and augmentative communication (AAC) in the development of children with communication problems
Pages118-124
Publication size in sheets0.56
Book Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek (eds.): Rodzina, dzieci i młodzież, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce , 2017, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-47-1, [978-83-65677-48-8, 978-83-65362-48-3], 142 p.
Keywords in Polishkomunikowanie się, język, zaburzenia
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-11-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?