Uwarunkowania decyzji podejmowanych przez nabywców usług edukacyjnych w Polsce na tle tendencji międzynarodowych

Anna Maria Nikodemska-Wołowik , Katarzyna Andruszkiewicz

Abstract

The phenomenon of educational services’ commercialization, especially at the post- -secondary level shows that it is necessary to intensify marketing activities, which are subject to coherent strategy of the entire, often consisting of many various units, supplier of those services. The major goal of the article was an identification of major factors standing behind prospective students’ decisions referring to the choice of a post-secondary education. According to the authors’ empirical research findings carried out on the sample of 342 persons, implementation of innovative methods of acquiring an increasingly demanding clientele becomes essential especially nowadays when the recipients of those activities are representatives of the segment referred to as Generation Y. It is not enough to monitor the dynamics of the current attitudes of Millennials to the educational offer – one should penetrate their world, to understand the motives, and to design marketing communication tools for these demanding recipients.
Author Anna Maria Nikodemska-Wołowik (FE / IIB)
Anna Maria Nikodemska-Wołowik,,
- Institute of International Business
, Katarzyna Andruszkiewicz (FE)
Katarzyna Andruszkiewicz,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsConditions of decision making process by customers of educational services in Poland compared to international trends
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2016
No43/3
Pages291-300
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi edukacyjne, generacja Y, komunikacja marketingowa
Keywords in Englishhigher education, educational services, generation Y, marketing communications
Abstract in PolishWobec zjawiska komercjalizacji usług edukacyjnych, zwłaszcza na poziomie pomaturalnym, konieczna jest intensyfikacja działań marketingowych podporządkowanych spójnej strategii oferenta tychże usług. Za cel niniejszego artykułu przyjęto wstępną identyfikację czynników decydujących o wyborze uczelni dokonanym przez osoby rozpoczynające pierwszą fazę edukacji akademickiej. Jego osiągnięciu służyły badania empiryczne zrealizowane na próbie 342 przedstawicieli segmentu określanego mianem generacji Y. Wyniki rzeczonych badań dowiodły, iż pozyskanie tej klienteli wymaga wdrażania innowacyjnych narzędzi komunikacji marketingowej przy jednoczesnym stosowaniu wybranych metod tradycyjnych. Ponadto wykazały, że obok bieżącego monitorowania dynamiki zachowań Millennials nieodzowne staje się wniknięcie w ich świat, aby zrozumieć motywy postępowania i uniknąć schematycznej, stereotypowej jego interpretacji.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.43/3-27
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/187/article/2986/
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?