Wpływ migracji na rozprzestrzenianie się chorób na przykładzie Niemiec

Jakub Szydłowski , Dominik Wilk , Jan Andrzej Wendt

Abstract

Modern migrations pose many challenges for each country - the goal of migrants. In addition to political, social and economic problems, an important problem arising from the scale of migration is the issue of the threat of epidemiological security. The current migration crisis in the 'old EU' countries, especially in Germany, is conducive to the spread of infectious diseases. Available data for Germany show a statistically significant increase in the incidence of tuberculosis, syphilis, whooping cough, hepatitis B, and even malaria. The increase in the number of ill people poses a real epidemiological threat to the population in Germany. Uncontrolled traffic within EU countries and a high level of transport accessibility make this threat even more serious.
Author Jakub Szydłowski (FOG / IG / DRDG)
Jakub Szydłowski,,
- Department of Regional Development Geography
, Dominik Wilk (FOG / IG / DRDG)
Dominik Wilk,,
- Department of Regional Development Geography
, Jan Andrzej Wendt (FOG / IG / DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsInfluence of migration on disease of diseases on the example of Germany
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No126
Pages197-208
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishchoroby zakaźne, migracje, EID, postępujące choroby zakaźne
Keywords in Englishinfectious diseases, migration, EID, emerging infectious diseases
Abstract in PolishWspółczesne migracje stawiają przed każdym krajem – celem migrantów wiele wyzwań. Poza problemami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, ważnym problemem wynikającym ze skali migracji jest kwestia zagrożenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Obecny kryzys migracyjny w krajach ‘starej UE’, a zwłaszcza w Niemczech, sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dostępne dane dla Niemiec pokazują istotny statystycznie wzrost zachorowalności na gruźlicę, syfilis, krztusiec, WZW B, a nawet na malarię. Wzrost liczby osób chorych stwarza realne zagrożenie epidemiologiczne dla ludności w Niemczech. Niekontrolowany ruch wewnątrz państw UE oraz wysoki poziom dostępności transportowej czyni to zagrożenie jeszcze bardziej poważnym.
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 08-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 08-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back