Diagnoza oczekiwań zawodowych maturzystów - implikacje dla współczesnej funkcji personalnej

Tomasz Kawka

Abstract

The article presents a characterization of the generation of the new economy in the perspective of presenting research on the professional expectations of high school graduates. It is a social group that will enter the labor market within the next few years. It is characterized by a large declaration of mobility, a desire for improvement and entrepreneurship in its professional attitudes. These are the results presented in the text that show the likely conditions for the employers to prepare in the coming years. Against this background, the implications are shown for the modern personnel function in the context of optimizing the potential brought to the organization by the employees of the youngest generations. The article summarizes the directions of development and challenges within the next few years, which face changes in the personnel function.
Author Tomasz Kawka (FM / IOM / DPM)
Tomasz Kawka,,
- Division of Personnel Management
Other language title versionsDiagnosis of professional expectations of high school graduates - implications for the modern personnel function
Journal seriesEdukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, ISSN 1734-087X, (0 pkt)
Issue year2019
No2 (52)
Pages69-82
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie zasobami ludzkimi, rynek pracy, pokolenie Y, pokolenie Z, milenialsi, funkcja personalna, oczekiwania zawodowe
Keywords in Englishhuman resources management, labor market, generation Y, generation Z, millennials, personnel function, professional expectations
Abstract in PolishW artykule przedstawiono charakterystykę pokolenia nowej gospodarki w kontekście badań empirycznych dotyczących oczekiwań zawodowych maturzystów. Jest to grupa społeczna, która w najbliższych latach wejdzie na rynek pracy. Charakteryzuje się deklarowaną dużą mobilnością, chęcią doskonalenia i przedsiębiorczością. Wyniki badań pokazują prawdopodobne uwarunkowania, na które będą musieli przygotować się w najbliższych latach pracodawcy. Na tym tle zaprezentowano implikacje dla współczesnej funkcji personalnej w kontekście optymalizacji potencjału wnoszonego do organizacji przez pracowników najmłodszych pokoleń. W artykule wskazano kierunki rozwoju oraz konieczne zmiany, które w najbliższych kilku latach będą dotyczyć funkcji personalnej.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2369
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
File
Kawka_Tomasz_Diagnoza oczekiwań_zawodowych_maturzystow_2019.pdf 400.25 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?