The essence of marine and coastal space - an interdisciplinary perspective

Katarzyna Jerzak , Maxim D. Shrayer , Karolina A. Krośnicka , Piotr Lorens , Jacek Zaucha , Joanna Pardus

Abstract

Sea space has been undergoing a profound transformation. Although it retains its inspirational function in arts, literature and philosophy, it has been gaining new anthropogenic dimensions in economics and urban planning as a source of satisfying human needs i.e. the provision of harmony, beauty, off-shore energy, and biotech substances. Therefore, in this paper marine space is analyzed from a multidimensional perspective of urban planning, economics, and literature. Maritime space has been a subject of literature from its inception. Without attempting to give an overview of the vast topic, the paper discusses the pronounced presence of sea space in the earliest Western literary sources, such as the Bible and Anglo-Saxon poetry. As a striking case study, Herman Melville’s 1851 novel Moby-Dick is analyzed with its complex, dynamic notion of maritime space. Aditionally, the importance of the shore as locus amoenus in a short story by the contemporary writer Maxim D. Shrayer is examined. This notion of locus amoenus is also present in the research related to urban planning. Maritime space attracts people to locate nearby. Development is created as a response to these demands. Both urban planning and economics underline, however, a need of sustainable development of this space. This is crucial in order to secure its positive influence on human well-being in the long run. The three disciplines also point out that maritime space remains in the process of continuous creation and re-development in course of adding new functional and axiological ties between humans and the seas and oceans. Thus, nowadays maritime space covers both sea and terrestrial gateways servicing the sea and the key constituting factor is provided by human beings (homo maritimus) through their economic, social or emotional bond to the sea.
Publication typeIn press (online first, early view)
Author Katarzyna Jerzak
Katarzyna Jerzak,,
-
, Maxim D. Shrayer
Maxim D. Shrayer,,
-
, Karolina A. Krośnicka
Karolina A. Krośnicka,,
-
, Piotr Lorens
Piotr Lorens,,
-
, Jacek Zaucha (FE / DMacro)
Jacek Zaucha,,
- Department of Macroeconomics
, Joanna Pardus
Joanna Pardus,,
-
Journal seriesEuropa XXI, ISSN 1429-7132, e-ISSN 2300-8547, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol36
Pages1-19
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishliteratura, locus amoenus, przestrzeń morska, ekonomia przestrzenna, urbanistyka
Keywords in Englishliterature, locus amoenus, maritime space, spatial economics, urban planning
Abstract in PolishPrzestrzeń morska przechodzi głęboką transformację. Chociaż zachowuje funkcję inspirująca w sztuce, literaturze i filozofii to zyskuje nowe antropogeniczne wymiary w ekonomii i urbanistyce jako źródło zaspokajania ludzkich potrzeb, tj. zapewnienie harmonii, piękna, energii czy też substancje biologicznie czynnych. Dlatego w tym artykule przestrzeń morska jest analizowana z wielowymiarowej perspektywa urbanistyki, ekonomii i literatury. Przestrzeń morska była przedmiotem zainteresowania literatury od samego początku. Artykuł ten bez próby wyczerpania obszernego tematu omawia wyraźną obecność przestrzeni morskiej w najwcześniejszych źródłach literackich, takich jak Biblia i poezja anglosaska. Jako uderzające studium przypadku przeanalizowano powieść Hermana Melville'a z 1851 roku Moby-Dick ze złożonym, dynamicznym pojęciem przestrzeni morskiej. Dodatkowo przeanalizowano znaczenie brzegu jako miejsca locus amoenus w opowiadaniu współczesnego pisarza Maxima D. Shrayera. To pojęcie jest również obecne w badaniach związanych z planowaniem urbanistycznym. Przestrzeń morska przyciąga ludzi blisko brzegu. Rozwój przestrzenny kształtuje się w odpowiedzi na te wymagania. Zarówno urbanistyka, jak i ekonomia podkreślają jednak potrzebę sustensywnego rozwoju tej przestrzeni. Jest to niezbędne, aby osiągnąć pozytywny wpływ na dobre samopoczucie człowieka w długim okresie. Te trzy dyscypliny wskazują również, że morski przestrzeń pozostaje w procesie ciągłego tworzenia i ponownego rozwoju w trakcie dodawania nowych funkcji oraz związków aksjologicznych między ludźmi a morzami i oceanami. Tak więc w dzisiejszych czasach przestrzeń morska obejmuje zarówno bramy morskie na ladzie obsługujące morze. W tej sytuacji można przyjąć, że człowiek jest wiec kluczowym czynnikiem konstytuującym przestrzeń morską przez swoje zachowania i aktywności.
DOIDOI:10.7163/Eu21.2019.36.2
URL https://rcin.org.pl/Content/108070/download/
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?