Współczesna władza i jej ekonomiczne uwarunkowania oraz przejawy

Ewa Polak

Abstract

n/a
Author Ewa Polak (FE / IMTST)
Ewa Polak,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsThe contemporary power and its economic determinants and manifestation
Pages393-422
Publication size in sheets2
Book Zacher Lech W. (eds.): Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, 2018, Wydawnictwo Poltext, ISBN 978-83-7561-861-7, 502 p.
Keywords in Polishwładza ekonomiczna, korporacje transnarodowe, międzynarodowe organizacje gospodarcze, suwerenność państwowa
Keywords in Englisheconomic power, transnational company, international economic organizations, sovereignty of the state
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?