Belief in the zero-sum game and entitlement attitudes in the context of organizational behavior

Magdalena Żemojtel-Piotrowska , Jarosław P. Piotrowski

Abstract

n/a
Autor Magdalena Żemojtel-Piotrowska (WNS / IPsych / ZPEiPO)
Magdalena Żemojtel-Piotrowska
- Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji
, Jarosław P. Piotrowski
Jarosław P. Piotrowski
-
Paginacja396-429
Książka Empirical aspects of the psychology of management, 2012, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ISBN 978-83-61505-05-1, 431 s.
Słowa kluczowe w języku polskimroszczeniowość, wiara w grę o sumie zerowej, zachowania organizacyjne, kultura organizacyjna
Słowa kluczowe w języku angielskimentitlement, belief in zero-sum game, organizational behaviors, organizational culture
Języken angielski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?